Hastane Yöneticisi

Doç. Dr. Savaş ÖZTÜRK

 

1974 Kırşehir doğumlu olup ilk ve orta öğretimini Kırşehir’de bitirdikten sonra 1990 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1997 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı yıl İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimine başladı. 2001 yılında İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra 2002 yılında Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği'ne başasistan olarak atandı. 2003 yılında İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Nefroloji Bilim Dalı'nda nefroloji yan dal uzmanlık eğitimine hak kazandı. 2006 yılında nefroloji yan dal eğitimini bitirdikten sonra aynı yıl Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği'nde yan dal uzmanlık eğitimine ait mecburi hizmetine başladı. 2010 yılında "Doçentlik" ünvanını aldıktan sonra 2011 yılından İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önce nefroloji kliniği şefliği, 2012 yınıda da aynı kliniğin eğitim ve idari sorumlusu olarak atandı. 2015 yılı Ocak ayında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Hastane Yöneticisi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Çalışma Alanı: İç Hastalıkları/Nefroloji- Hemodiyaliz, periton diyalizi, klinik nefroloji, böbrek nakli.

Görev yaptığı kurum: İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bugüne kadar bulunduğu başlıca görevler ve tarihleri

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar. Gör.  

İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İç Hastalıkları

1997–2001

Uzman Dr (Başasistan)

Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

2002–2003

Yan Dal Asistanı

İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İç Hastalıkları, Nefroloji Bilim Dalı

2003–2006

Yan Dal Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

2006- 2010

Klinik Şefliği

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Klinik Şefliği

2011-2013

Klinik Eğitim ve İdari Sorumluluğu

İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2013-2014

Başhekimlik

İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2013

Klinik Eğitim Sorumluluğu

İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

2013- 2015

Hastane Yöneticisi

İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2015- devam ediyor.

 

Başlıca ödülleri:

1. Türk Nefroloji Derneği, Birinci Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Türkiye Birincisi (2008)

2. İstanbul Valiliği: Takdirname (2011)

3. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü "Bilim Dalında Yılın Hekimi" Ödülü (2014)

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 64 adet

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 56 adet

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Bulunmamaktadır

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 51 adet

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 117 adet