Sivil Savunma Hizmetleri

Nihat LARÇİN 

Sivil Savunma Amiri

UMKE Sorumlusu

 

Filiz ÇELEBİ

Sivil Savunma Amir Yardımcısı

 

Sivil savunma nedir?

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, sağlık hizmetleri sunumunda uygulanacak kalite güvence sistemi dahilinde hasta ve yakınlarının memnuniyetinin en üst seviyede tutulması, personelde kurum kültürü oluşturarak yaptıkları işten gurur duymalarının sağlanması ve deontoloji ilkelerine sadık kalarak çalışanlara hizmet içi eğitim desteğiyle kaliteli sağlık hizmeti sunulması ana misyonumuzdur.
 

Sivil Savunmanın Yasa Hükmünde Yer Alan Amaçları

Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi
Hayatı önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması
Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması
Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi
Cephe gerisinin moralinin korunması