Müdür Yardımcıları

Özlem DURMUŞ KURTULUŞ 
 Müdür Yardımcısı

1983 yılında İstanbul'da doğdu. İlk-Orta ve Lise öğretimini İstanbul’da tamamladı. 2001-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi'nde Ebelik lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim hemşireliği yaptı. Vakıf Hastanesi’nde yoğun bakım hemşireliği ve geriatri hemşireliği yaptı. 2008 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesini takiben Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 2012 yılındaGazikent Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında Gelişim Üniversitesi İşletme doktora öğrencisi olup aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisidir. 2012 yılı Kasım ayında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak atandı..2015 tarihinde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine hastane Müdür Yardımcılığı görevine atandı Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

 

 

 

Cengiz AKDOĞAN 
 Müdür Yardımcısı

1977 Çorum-İskilip ilçesinde doğdu.ilk orta ve lise eğitimini İskilip'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi lisans mezunu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur.1997-2007 yılları arasında Özel FlorenceNıghtıngale Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalıştı.2007 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı.2012 Haziran Ayı itibari ile Satın Alma ve Gider Tahakkuk Birimlerinde Birim Sorumlusu olarak görev yaptı.2015 yılı Ocak ayında Müdür Yardımcısı olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

Murat ÇALIŞKAN 
Müdür Yardımcısı

1987 tarihinde Sivas-Kangal ilçesinde doğdu. İlk-Orta ve Lise öğrenimini Kangal-Alacahan’da tamamladı. 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında İstanbul’da Amerikan Hastanesi’nde Tıbbi Sekreter olarak görev yaptı. 2009 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandı ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim dalında Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir. 2010 yılında Askerlik hizmetini tamamladı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nde satın alma biriminde Mali Hizmetler Uzmanı olarak atandı.2015 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı. Evlidir.

 

 

Emel ÖKTEN
 Müdür Yardımcısı

1982 yılında Aydın-Çine ilçesinde doğdu.İlk-Orta ve Lise öğrenimini Aydın’da tamamladı.  Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümün de Ön lisans eğitimini tamamladı.2009 yılındaAnadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisatbölümünde lisans eğitimini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisi. 2004 -2011 yılları İzmir Özel Kent Hastanesinde çalıştı. 2011 yılında Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı. 2012yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı.2015 yılı Ocak ayında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Müdür Yardımcısı olarak atandı.