Dermatoloji (Cildiye) Kliniği

 

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1933 tarihinden itibaren Dermatoloji hastalıkları poliklinik ve yataklı servis hizmeti verirken, Dermatoloji Kliniği olarak 1986 yılından itibaren de eğitim kliniği olmuştur. Dermatoloji Kliniğinde bütün deri hastalıkları değerlendirilerek ileri tetkikleri ile takip ve tedavileri yapılmaktadır. Yatak sayısı 14, doluluk oranı %85-100 arasındadır.

Kliniğimiz sağlığa yönelik bu hizmetlerin yanısıra ulusal ve uluslarası kongrelerde sözlü ve yazılı sunumlar, yurtiçi ve yurtdışı dergilerde birçok yayın oluşumuyla elde ettiği tecrübeleri bilimsel ortamda paylaşmayı hedefleyen eğitim anlayışında dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Yedi gün 24 saat hizmet verilen Dermatoloji Kliniğinde Eğitim ve İdari sorumlu Doç. Dr. Zafer Türkoğlu yönetiminde, 1 başasistan 5 uzman doktor,  6 asistan doktor, 3 servis, 1 poliklinik hemşiresi, 3 veri giriş elemanı ve 6 hizmetli personel görev yapmaktadır.

 

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Hastanemizin Poliklinik binasında 3 adet Dermatoloji polikliniği,1 adet alerji test uygulama polikliniği, 1 adet kronik hastalıklar için yan dal poliklinik ve Topçular semt polikliniğinde 1 adet Dermatoloji polikliniği bulunmaktadır.

Dermatoloji polikliniğine başvuran hastalar deri hastalıkları açısından muayene edilmektedir. Kliniğimizde hastalar;

Wood inceleme,

Dermatoskopik inceleme,

Elektrokoterizasyon,

Kriyoterapi,

Paterji testi,

Yama testi(standart, kozmetik, tekstil, yara, ilaç reaksiyon serileri),

Prick test(solunumsal ve gıda-prick to prick),

Gıda provakasyon testleri,

Otolog serum testi ve TEMPTEST (soğuk-sıcak ürtiker ayırtetme testi),

Vücut bölgesine PUVA,

Dar band UVB,

gibi tanı ve tedavi yöntemlerine yönlendirilerek tedavi sürecine alınmaktadırlar.

 

Yandal kronik hastalıklar poliklinik ünitesinde;

• Pazartesi ve Salı Psoriasis polikliniği, Atopik dermatit ve Kontakt dermatit takip polikliniği

• Salı  Alerjik hastalıklar polikliniği,

• Çarşamba Hasta konseyi, Mikozis fungoides ve Fototerapi ilişkili dermatozlar, Dermatocerrahi polikliniği

• Perşembe Büllü Hastalıklar ve Nadir hastalıklar polikliniği ve şiddetli Ürtiker polikliniği,

• Cuma öğleden önce yarım gün Behçet Hastalığı poliklinikleri yapılmaktadır.

Poliklinikteki 1 adet işlem odasında biyopsi, elektrokoter, intralezyonel, sublezyonel enjeksiyon, tırnak çekimi benzeri küçük cerrahi işlemler gibi invazif işlemler, alerji testleri odasında da haftanın 5 günü deri prick test (solunumsal ve gıda), alerji yama testleri (standart, kozmetik, ilaç kutanöz adverse seri, bacak ülser ve tekstil seri olmak üzere 5 seri), otolog serum deri testleri ile birlikte uyarılabilir kurdeşen testleri (TEMPTEST)  hastalar bilgilendirilerek ve onamları alınarak yapılmaktadır. 

 

DERMATOLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİMİ

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, uzmanlık eğitimleri açısından, eğitim ve üniversite hastaneleri arasında tercih edilen, TUS da ilk 100 içine girmiş asistanları bünyesine katmış, katmaya devam eden bir kliniktir. Halen 6 asistan doktor uzmanlık eğitimini sürdürmektedir.

Uzmanlık eğitiminde asistanlar klinikte her sabah eğitim sorumlusu idaresinde yapılan hasta vizitleriyle ve poliklinikte uzman doktor gözetiminde genel dermatolojik hastalıklara yaklaşımın yanısıra, özel polikliniklerde de Behçet hastalığı, büllü hatalıklar, alerji hastalıkları, psoriasis, mikozis fungoides ve fototerapi uygulanan hastalıkların tedavisi takibi konusunda eğitim almakta, her Pazartesi öğleden sonra klinik şefi gözetiminde poliklinikte tanısı konulamamış dermatozların değerlendirmesine katılmakta, Çarşamba öğleden önceleri toplu vizit, literatür saati, genel ayırıcı tanı ve progres değerlendirme konseyi ile Cuma öğleden sonraları klinikteki tüm doktorların katılımında klinik içi eğitim seminerlerine iştirak ederek eğitim programlarını 4 yıllık süreçte tamamlamaktadırlar.

Dermatoloji Kliniğinde yeni ve ender dermatozlar değerlendirilerek makale ve poster ile bilimsel yayınlar yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongre katılımları ile tıbbi güncel gelişmeler takip edilmektedir. Deneysel bilimsel çalışmalar asistanların deney hayvanları kullanım sertifikasyonları desteğiyle özendirilerek yapılmaktadır. Akreditasyon çalışmaları kapsamında polikliniğimizde ve serviste yatan her hastaya hastalığı hakkında bilgi sözel olarak ve de hazırlanan broşürler ile verilmekte serviste oluşturulan izolasyon odası ile de kalite hedefini dünya standartlarına getirmeye çalışan Dermatoloji Kliniği Avrupa yakasının referans Dermatoloji Kliniği olarak uzun yıllar Türk tıbbına hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Hekim listesi için tıklayınız.