Nöroloji Kliniği

Multıpl skleroz, inme, hareket bozuklukları, epilepsi özel dal poliklinikleri yapılmaktadır. Kliniğimizin elektrofizyoloji laboratuarında EEG ve EMG incelemesi yapılmaktadır. İlgilendiğimiz başlıca hastalıklar arasında başağrısı, epilepsi(sara), inme, multipl skleroz, başdönmesi, Parkinson hastalığı, demans(bunama), sinir ve kas hastalıkları, serabre vasküler hastalıklar, Demiyelinizan hastalıklar,beyin ve beyin sapı hastalıkları ile birlikte omurilik hastalıklarının tanı ve tedavisi için hizmet verilmektedir.