Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinin kuruluşu 1900’lü yılların başlarına kadar uzanmakta ve 1978 yılından beri eğitim kliniği olarak hizmet vermektedir. Kliniğimiz dâhilinde biri negatif basınçlı hasta odası olmak üzere 15 yataklı Enfeksiyon Hastalıkları servisi, poliklinikler, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kuduz Aşılama Merkezi bulunmaktadır.

Kliniğimizde 1985 yılından beri HIV/AIDS hasta takibi yapılmakta ve hastanemiz bu grup hastaların takibi açısından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ilk hastaneler arasında yer almaktadır. Kliniğimiz aynı zamanda yeni ortaya çıkan salgın nitelikli hastalıklar için referans hastane olarak görevlendirilmiştir. Bu bağlamda, Ebola, SARS, Kuş Gribi, Domuz Gribi gibi olası ve doğrulanmış olgular izlenmiştir. Ayrıca, akut ve kronik hepatitler, diyabetik ayak enfeksiyonu ve diğer yumuşak doku enfeksiyonları, sıtma, bruselloz, tüberküloz, menenjit, enfeksiyöz ishaller, kan dolaşımı enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları vb. hasta gruplarına hizmet verilmektedir. Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan tüm hastalara her gün bir uzman hekim tarafından enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu yapılmaktadır. Diğer kliniklere ve 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına verilen konsültasyon hizmetleri uzman hekimlerimiz tarafından yerine getirilmektedir. Kliniğimizde yer alan tüm uzman hekimler aynı zamanda Enfeksiyon Kontrol Komitesi faaliyetlerinde aktif olarak görev yapmaktadırlar.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği bünyesinde halen 3 eğitim görevlisi, 3’ü tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak üzere 6 uzman hekim, 5 asistan hekim, 9 hemşire (3’ü enfeksiyon kontrol hemşiresi), 23 laborant, 2 sekreter ve 7 hizmetli personel aktif olarak görev yapmaktadır. 

 

Eğitim Görevlilerimiz    

   - Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM (Eğitim ve İdari Sorumlusu)

   - Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ (Eğitim Görevlisi)

   - Doç. Dr. Filiz PEHLİVANOĞLU (Eğitim Görevlisi)

   

Uzman Hekimlerimiz        

   - Doç. Dr. Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı)

   - Uzm. Dr. Gülveren TÜRKÖZER (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı)

   - Uzm. Dr. Hatice ERDOĞAN (Tıbbi Mikrobiyoloi Uzmanı)

   - Uzm. Dr. Esra ZERDALİ (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı)

   - Uzm. Dr. Narin GÜNDOĞMUŞ (Tıbbi Mikrobiyoloi Uzmanı)

   - Uzm. Dr. Rukiye ARIN TABAKÇI (Tıbbi Mikrobiyoloi Uzmanı)

 

Asistan Hekimlerimiz         

  - Ast. Dr. Fatma BAYRAK KENİ

  - Ast. Dr. Berna DEMİROK

  - Ast. Dr. Merve VANLI

  - Ast. Dr. Merve KILIÇ

  - Ast. Dr. Büşra DEMİR