Mikrobiyoloji Laboratuvar

Amacımız:
Branşımız bize toplumun maruz kaldığı enfeksiyonlarda tanıya ve halk sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici bir görev yüklerken diğer taraftan da hastanelerde hastane enfeksiyonlarına her branştaki hekimlere ve hastalara enfeksiyon tanısı ve tedavisi konusunda önemli bir misyon yüklemektedir. Bu hastalıkların gerek laboratuvar tanısı ve gerek klinik tanı ve tedavisi toplum ve birey sağlığı yönünden de bir önem kazandırmaktadır. Amacımız bireylerin ve toplumun enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde hastalara ve bulaşıcı hastalıklara olan salgınlardan toplumu koruyucu tedavi edici ve konsültasyon hizmeti sunmaktır.
 
S.B Haseki E.A.H Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Bünyesi Sorumluluğunda Enfeksiyon Hastalıkları Servisi (İntaniye) Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı Kuduz Aşı Merkezi ve Kan Merkezi hizmet vermektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği (Klinik+Poliklinik+Laboratuvar+Kan Merkezi+Kuduz Aşı Merkezi+Poliklinik ve Acil laboratuvarı) bünyesinde 14 laboratuvar teknisyeni, 11 sağlık memuru, 17 hemşire, 8 personel, 4 temizlik elamanı ile hizmet vermektedir. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımız tüm hastaneye poliklinik ve kliniklere hizmet vermektedir.
 
6 Mart 2006 tarihinden itibaren Yeni Binada Başhekimlik üstündeki laboratuvarlar katında modern bir şekilde düzenlenen Mikrobiyoloji Laboratuvarı tüm hastaneye hizmet vermeye başlamış 2012 yılının başından itibaren Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Hastanenin doğusundaki Tarihi Halide ve Adnan Adıvar Konaklarının bulunduğu Kızılay Binasında inşa edilen Yeni Poliklinik Binasında hizmet sunmaya devam etmektedir. Ayrıca Acilde Biyokimya ile ortak Acil Laboratuvar mevcuttur.
 
Kliniğimiz kadrosu: 1 şef(Eğitim ve İdari Sorumlu:Uzm. Dr. Özcan NAZLICAN),1 şef yardımcısı(Eğitim Görevlisi:Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ), 4 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı (2’si Doçent: Doç. Dr. Kadriye KART YAŞAR, Doç. Dr. Filiz PEHLİVANOĞLU) ve başasistan (Uzm. Dr. Özlem A. AYDIN) Uzm. Dr. Hayat K. KUMBASAR ve 1 Mikrobiyolog (Uzm. Dr. Nuray KUVAT) mevcuttur. 10 uzmanlık eğitimi öğrencisi/asistan eğitim yapmaktadır. Önceleri yatak sayısı 24-26'ya çıkan şimdi ise 20 yataklı olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji -eski adıyla İntaniye- Kliniği hastanenin en güneyinde izole bir binadır. Başhekim Opr.Dr. Haldun ERTÜRK kliniğin uzantısında olan eski eczaneyi de bu kliniğin çalışma alanına katmıştır. Klinikte 2 adet negatif basınçlı oda mevcuttur. Poliklinikte günde 60-90 hasta muayenesi yapılmaktadır. Kliniğimizde kendi hastanemizden ve çeşitli hastanelerden gelen diğer uzmanlık dallarında eğitim gören rotasyoner asistanlar da eğitim almaktadır.
 
Asistanların Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimi klinik ve laboratuarı da kapsamakta olup süresi 5 yıldır. S.B Haseki E.A.H Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde 1 şef, 1 şef muavini ve 4 uzmanla branşın özelliğine uygun klinik ve laboratuar eğitimi verilmektedir. Kliniğimizde hem şef hem de şef muavini tarafından asistan ve uzman vizidlerinden sonra veya beraber vizid yapılarak hastalar sıkı takip ve kontrol edilmektedir. Haftada en az 1 kez seminer yapılmaktadır. Kliniğimize hem hastane içinden hem de hastane dışından diğer eğitim hastanelerinden Dahiliye, Cildiye, Kliniklerinden ve Göğüs Hastalıklarından Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji rotasyonuna rotasyoner asistanlar gelmektedir. Bunlara da her iki branşın ortak veya yakın konulardan seminer hazırlamaları istenmektedir. Kliniğimizden uzmanlık alanlar hem iyi bir laboratuvar eğitimi ve nosyonu almakta hem de hastanemizin interlandının çok geniş olması ve Anadolunun çeşitli yörelerinden hasta gelmesi dolayısıyla çok sayıda hasta görmekte ve çeşitli hastalıklarla karşılaşmaktadır.
Kliniğimizden uzmanlık eğitimi alanların klinik ve laboratuar bilgi görgü ve deneyimleri ile gerek resmi gerekse özel görevlerde takdire şayan oldukları geri bildirimlerden anlaşılmaktadır.
Laboratuarda, klinikte ve poliklinikte görevlendirilen uzmanlar klinik, poliklinik ve klinikler de (Dahiliye ve Cerrahiler:Nöroşirurji ve Ortopedi dahil) ile acil dahiliye ve acil cerrahi servislerinin, büyük ve çocuk yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım servislerinin ve acil yoğun bakım servisinin enfeksiyon konsültasyon hizmetleri enfeksiyon kontrol ekibi hekimleri olan uzmanlarımız tarafından tarafından yürütülmektedir. Bu ekible beraber çalışan enfeksiyon kontrol hemşirelerinin de işbirliğiyle “enfeksiyon kontrol hizmetleri” de yürütülmektedir.
Günümüzde Kliniğimizin faaliyet alanları içinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve alt birimleri/Antibiyotik Kontrol Komitesi, Dezenfeksiyon Sterilizasyon -DAS -komitesi Başkanlığı, Pandemi/Epidemi Eylem Komitesi Başkanlığı ile Kan Merkezi Müdürlüğü dolayısıyla Kan Transfüzyon Komitesi Başkanlığı da bulunmaktadır.
 

İzlenen hastalıklar:

  1. HIV/AIDS 
    1990'dan önce 1985-1990 yıllarında HIV/AIDS takibi yapılmış ve klinikte yatırılarak izlenmiş olup Kliniğimiz 1990'lı yılların başından beri HIV/AIDS hastalarının izlemi ile Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş ilk hastanelerdendir.