Mavi Kod Yönetimi

  Sorumlular; Tıbbi Hizmet Yöneticilerinden Bir Temsilci 

  Uzm.Dr.Nedret ERGÜVEN (Başkan/Anesteziyoloji ve      Reanimasyon Kliniği İdari Sorumlusu)

  İdari  Hizmet Yöneticilerinden Bir Temsilci

  Özlem DURMUŞ KURTULUŞ (İdari ve Mali İşler Md.Yrd.)

  Sağlık Bakım Hizmet Yöneticilerinden Bir Temsilci

  Elçimen ÇİFTER (Sağlık Bakım Hizmet.Md.Yrd)

   Yoğun Bakımlar Sorumlu Hemşiresi

 

  Hem.Yüksel ÖZTÜRK KOÇ

  Hem.Zehra SALMAN