Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün Misyon ve Vizyonu

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Olarak;

Misyonumuz: Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde bütüncül hemşirelik yaklaşımı benimseyerek mutlu çalışan yaratmış yönetim anlayışıyla, çalışanlarıyla sürekli gelişen kendini yenileyen rekabetçi ve araştırmacı yapısıyla nitelikli sağlık hizmetini insan yaşamına özenle sunan kurum ve kuruluş olmaktır.

Vizyonumuz : Sağlık hizmeti ve eğitimi alanında, sağlığı korumada ve tedavide öncü akademik çalışmaları ile en gelişmiş tıp ve bilgi teknolojilerini kullanarak kaliteli hizmet vererek öncü olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Şeffaflık : Hasta ve çalışan haklarına inanıyor ve sahip çıkıyoruz.  Tüm süreçlerde bilgi edinme hakkına özellikle saygılıyız.

Çalışan DeğeriÇalışanlarımıza sürekli mesleki ve kişisel gelişim imkânı fırsat eşitliği sunarak sevgi ve saygıya dayalı güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvik etmek prensibimizdir.

Hastanemizin Toplumsal Rolü (Sosyal Sorumluluk): Ruhen ve bedenen sağlıklı ve mutlu bireylerin huzurlu toplum oluşturacağı sağlık hizmeti ve eğitiminin  her parçasına ulaşması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projelerle insanlarımıza faydalı olmak ilkemizdir.

Hastanemizin Akademik Rolü: Toplumumuzun gelecekteki sağlığının sorumluluğunu taşıyoruz ve yarının sağlık çalışanlarını yetiştiriyoruz.

Çevre Sorumluluğu: Doğanın değerini biliyoruz. Daha temiz bir hava ile yeşil ve sağlıklı bir Türkiye için çalışıyoruz.

Sürekli Objektif Özdenetim: Akılcı ve analitik bir denetim sistemi ile kendimizi sorgulayarak daha iyiye ulaşmak için çalışırız.

 

Hasta ve Hasta Çalışan Güvenliği Sağlıkta Süreklilik

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak bakım hizmeti sunmak ve devamlılığını sağlamak verimlilik, eşitlik, doğruluk,ulaşılabilirlik, ekip bilinci, eğitimde devamlılık, ilkeleri ile katılımcı yönetim anlayışını benimsemek önceliğimizdir.