ETİK KURUL

T.C

S. B. HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

ETİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞVURU FORMU

İLAÇ DIŞI ARAŞTIRMA DOSYA İÇERİĞİ

 

1)      Başvuru formu → araştırıcılar tarafından imzalanmalı

2)      Özgeçmişler → tüm araştırıcıların, kendi özgeçmişlerini imzalamış ve tarih atılmış olmalıdır.

3)      Gönüllü bilgilendirme ve onay formu örneği hazırlanmalıdır.

4)      Hasta takip formu örneği → çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form

5)      Taahhütname hazırlanmalı ve imzalanmalıdır.

6)      Ayrıntılı Bütçe hazırlanma ve imzalanmalıdır.

7)       Destekleyen kuruluşun (varsa) yetkili imzalarını gösteren onaylı imza sirküleri

8)      İndeks → sayfalar numaralandırılmalı ya da ek olarak belirtilmelidir.

9)       Literatür örneği  (3 adet tam metin )

10)   Kurum izni

11)   1 adet CD (içinde belgelerin olduğu)

 

 

 

 

 

Hastanemizin Etik Kurul’u ayda 2 kere Başhekimliğin 1. katında Op. Dr. Haldun Ertürk toplantı salonunda toplanmaktadır. Her toplantı için maximum 10 dosya kabul edilmektedir.

Dosyalarınızı toplantıdan en geç 5 (beş) gün önce Başhekimlik 1. katta Serap Hanım’a teslim edilecektir.

İrtibat için: 0212 529 44 00 Dâhili: 3416 - 3144

(Dosya kabulü email olarak kabul edilmeyecektir.)

 

 

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu /İSTANBUL

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Doç. Dr.

Ayşe Özlem ÇOKAR

Nöroloji

Haseki E.A.H.

İstanbul

İstanbul

2

Doç. Dr..

Macit KOLDAŞ

(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Biyokimya

Haseki E.A.H.

İstanbul

İstanbul

3

Doç. Dr.

Gönül ŞENGÖZ

Mikrobiyoloji

Haseki E.A.H.

İstanbul

İstanbul

4

Uzm. Dr.

Fuat ŞAR

(Etik Kurul Başkanı)

Dahiliye

Haseki E.A.H.

İstanbul

İstanbul

5

Op. Dr.

Gamze ÇITLAK

(Bildirimlerden sorumlu olan üye)

Genel Cerrahi

Haseki E.A.H.

İstanbul

İstanbul

6

Prof. Dr.

Zeliha YAZICI

Farmakoloji

İ.Ü.C.T.F.

İstanbul

İstanbul

7

Prof. Dr.

Şefik DURSUN

Biyofizik

İ.Ü.C.T.F.

İstanbul

İstanbul

8

Prof. Dr.

Ahmet DİRİCAN

Biyoistatistik

İ.Ü.C.T.F.

İstanbul

İstanbul

9

İşletmeci

Saffet Kaan ERTEKİN

Serbest

Serbest

İstanbul

İstanbul

10

Avukat

Mustafa OSMANOĞLU

Hukuk

Serbest

İstanbul

İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi İçin; Serap KARTAL

 

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU-HEA-1

 

Özgeçmiş Formu İçin Tıklayınız