Kardiyoloji Kliniği

 

         Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul İli Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde günümüz kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde etkin hizmet veren ilk ve tek Kardiyoloji kliniğidir. Kliniğimiz, başta bölgemizin ve tüm halkımızın kalp sağlığını korumayı ve mevcut kalp hastalıklarını teknolojideki gelişmelere paraleltetkik ve tedavi etmeyi, yanısıra eğitim ve araştırma faaliyetlerini aksatmadan devam eden, hedefinde ülkemizin önde gelen kliniklerinden olmayı amaçlamaktadır. 18 servis yatağı, 6 koroner yoğun bakım ünitesi yatağı, 8 günübirlik hasta yatağı olmak üzere toplam 32 yatak ile hizmete başlayan kliniğimizde, 1 İdari ve Eğitim Sorumlusu, 6 Uzman doktor, 9 anjiyo teknisyeni, 11 hemşire ve yardımcı sağlık personelleri bulunmaktadır. Kliniğimiz aktif olarak asistan eğitimi vermektedir.

     

Kliniğimiz yılda yaklaşık 55,000 hastaya ayaktan hizmet vermektedir. 5 poliklinik, 5 ekokardiyografi cihazı, 2 efor ve holter testi laboratuvarı, 2 koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarı ile hizmet vermekte olan kliniğimizde: 2D ve 3D Transtorasik ve Transözefagial Ekokardiyografi, Ritim ve Tansiyon Holter Takibi, Koroner Anjiyografi, Stent ve Balon Anjioplasti uygulamaları, Sağ Kalp Kateterizasyonu, Boyun, Bacak ve Böbrek damarlarına (Karotis,Femoral ve Renal arterler) stent ve balon uygulamaları, Atrialseptaldefekt (ASD) kapatma, Mitral balon valvuloplasti, kalıcı ve geçici Kalp pili uygulamaları, elektrofizyoloji işlemeleri (ablasyon işlemleri, üç boyutlu haritalama ile yapılan elektrofizyolojik işlemler), Endogreft yerleştirme işlemleri (EVAR, TEVAR), Embolizasyon ve kemoembolizasyon işlemleri, inoperable uterine myomlarının embolizasyonu, prostat hipertrofilerinde embolizasyon tedavi, böbrek ve karaciğer tümörlerinde embolizasyon tedavileri, kalıcı kateter çıkarılması, transaortik kapak yerleştirma işlemleri (TAVİ), mitral kapak invazif işlemleri(anulus daraltma, klip uygulamaları), ven ve arteryeltrombozlarınperkütan yolla açma işlemleri (Trombolizis ve aterektomi), vena kava filtre yerleştirme işlemleri başarı ile yapılmaktadır. Kardiyoloji Kliniğinden kasıt sadece kalp hastalıklarının tedavisi olmayıp, kardiyoloji mazisinden aldığı cesaret ve ehliyetle yoluna devam eden kliniğimiz vücuttaki tüm damar hastalıklarının da en iyi bir şekilde tedavi etme misyonunu en iyi şekilde yürütmektedir.

Hekim listesi için tıklayınız.