Kadın Doğum Kliniği

Cumhuriyetin ilk yıllarında hastanenin adı ‘Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Haseki Nisa Hastanesi’, 1930’larda ise ‘Haseki Kadınlar Hastanesi’ olmuştur. 1933 Üniversite Reformu’nda, Haydarpaşa’da bulunan Tıp Fakültesi İstanbul yakasına nakledilince; fakültenin kadın-doğum kliniği Haseki Hastanesine yerleştirildi. Hasekiye gelen Kadın-doğum kliniğinin o zaman ki direktörü Prof. Dr. Wilhelm Liepmann (1878-1939) dı. Geldiği Haseki Kadın Doğum Kiniğinde, ilk defa Aseptik Servisine bağlı bir “kanser” koğuşu kurmuş ve radikal jinekolojik kanser ameliyatlarını başarı ile yapmıştır.

Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği 1933 ten 1967 yılına kadar tam 34 yıl Haseki’de kalmıştır. Buradan, 1967’de Cerrahpaşa'ya taşınıncaya kadar yapılan çalışmalar, hastaneye bir doğum hastanesi görünümünü kazandırdı. Daha sonra Mansur Sayın’ın 1967’de kurduğu servis sayesinde, fakültenin çekilmesinden sonra Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hiçbir sarsıntı duymadan işleyişine devam etmiştir.

1933 yılından beri aralıksız olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde asistan eğitimi verilmektedir. 2015 yılında TUK tarafından onaylanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı asistanların eğitiminde titizlikle uygulanmaktadır. Eğitim ve idari sorumlu dâhil olmak üzere14 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunmaktadır. Kliniğimizde her hafta cuma günleri düzenli seminer programı yapılmaktadır

Haftanın yedi günü, yirmi dört saat acil servis te hasta kabulü yapılmaktadır. Servisin 25 yatağı mevcut olup, ortalama doluluk oranı yüzde 95-100’dür. Hafta içi beş gün poliklinik hizmeti olarak Gebe, Jinekoloji, İnfertilite, Jinekolojik Onkoloji ve Ürojinekoloji bölümleri bulunmaktadır. 

 

Hekim listesi için tıklayınız.