Genetik

Hakkımızda

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Tanı Merkezi, genetik ilerlemelerin sağladığı potansiyelin gerek insan sağlığında uygulanabilmesi gerekse de araştırma amaçlı kullanım alanlarını hayata geçirilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Departmanlar arası interaktif işbirliğinin getireceği sinerjinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla 1250 m2’lik kullanım alanı olan 6 katlı binasında 40’dan fazla çalışanı ile yurtiçi ve yurtdışından gelen taleplere cevap vermeye çalışmaktadır. Bu durum hekim ve hastalarımıza tek bir numuneden sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik  ve moleküler enfeksiyon testlerinin tek merkezde tamamlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bir başka deyişle aynı amnion sıvısından hem karyotipleme, hem FISH, hem akondroplazi, CF, talasemi vs gibi tek gen hastalıkları hem de toksoplazma, CMV vs gibi enfeksiyon hastalıklarına yönelik olarak tanı olanağı sunulmaktadır.

Amacımız öncelikle güvenilir, kesin, tanı değeri yüksek ve tekrarlanabilir bir laboratuar hizmeti sunmak ve teknik olanaklarımızı değerli bilim insanlarımız ile paylaşarak insan sağlığı ile ilgili çalışmalara katkıda bulunabilmektir. Bu amaçla merkezimizde rutin genetik tanı hizmetleri ile eş-zamanlı olarak araştırma çalışmaları da yürütülmektedir.

 

Haseki E.A.H. Genetik Tanı Merkezinden Görüntüler

  

1- Genetik Danışmanlık nedir?

Genetik danışma, kalıtsal bir hastalık taşıyan veya taşıma riski bulunan kişilere ve bu kişilerin akrabalarına hastalığın seyri ve tedavi yöntemleri, tekrarlama riskleri ve çözüm yolları ile ilgili bilgi verilmesidir. Genetik danışmanlık, toplumda genetik hastalıkların sıklıklarını azaltmayı ve tekrarları önlemeyi amaçlamaktadır.

  

Test Listesi

Test listesi için tıklayınız.

 

Test İstem Formları

Endokrin ve MetabolizmaTest Listesi

Genel Test Listesi

Göğüs Hastalıkları Test Listesi

Hematoloji Test Listesi

Jinekoloji-Üroloji Test Listesi

Nefroloji Test Listesi 

Nöroloji Test Listesi

Onkoloji Test Listesi

Pediatri Test Listesi

 

Test Anamnez & Onam Formları

Endokrin Anamnez & Onam Formu

Genel Anamnez & Onam Formu

Göğüs Hastalıkları Anamnez & Onam Formu

Jinekoloji-Üroloji Anamnez & Onam Formu

Nefroloji Anamnez & Onam Formu

Nöroloji Anamnez & Onam Formu

Pediatri Anamnez & Onam Formu

 

Test Kimlik Kartı Listesi ( Test Adı-Klinik Kullanım Adı-Sinonim-Numune Kabı-Numune Türü-Numune Miktarı-Transport Koşulları-Numune Red Kriterleri-Metod-İlişkili Testler)

Test kimlik kartı için tıklayınız.

 

Numune Alma El Kitabı

Numune alma el kitabı için tıklayınız.

 

Web İstem Kullanım Klavuzu

Web istem kullanım klavuzu için tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri

Tel: 0 212 481 41 11

Adres: Adres: Maltepe Mah.General Ali Riza Gürcan Cad. Eski Çırpıcı Çıkmaz Sk.Merter İş Merkezi D:7 Merter/Zeytinburnu/İstanbul

 

Not: Anlaşma sağlanan kargo firması, ilgili sağlık kuruluşundan talep olması durumunda, kargoları en geç saat 16:00 'a kadar almak zorundadır. Kargo firması teslim aldığı kargoları 0-600 km olan mesafelere en geç 24 saat, 600 km üzeri olan mesafelerde 48 saat içerisinde gönderilen adrese teslim edecektir. 600 km üzeri olan mesafelerde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Tanı Merkezi ile iletişime geçmeniz şartıyla uçak kargo ile 24 saat içerisinde kargonuz kurumumuza teslim edilebilmektedir.Genetik testlerin çalışılabilmesi için gerekli olan spesifik sarf malzemeleri 0212 481 41 11 veya 0507 918 31 66 numaralı telefon numaraları ile iletişime geçerek isteyebilirsiniz.