T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hastanemizde Vitrektomi Ameliyatı Yapılmaya Başlanmıştır