İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcıları