T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hasta Rehberi


       HASTA ZİYARET KURALLARI

·       
Doktorun ziyarette sakınca gördüğü hastalar ziyaret edilmemeli

·        Hasta ziyaretleri, ziyaret saatlerinde yapılmalı


Gündüz
  : 13:00-14:00


Gece
       : 19:30- 21:30

·        Ziyaret süresi kısa olmalı (tercihen 5-10 dakika)

·        Her hasta başında ikiden fazla kişi olmamalı

·        Hasta yataklarına oturulmamalı

·        Hastane içerisinde yüksek sesle konuşulmamalı

·        Hastaneye yiyecek ve içecek getirilmemeli, Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli

·        Hasta ziyaretlerine 12 yaş altı çocuklar getirilmemeli

·        Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir bulaşıcı hastalığı olanlar hasta ziyaretine gelmemeli

·        Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalı, ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalı

·        Hasta mahremiyetine saygı gösterilmeli

·        Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalı

·        Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin ziyaret sonlandırılmalı

·        Hasta mahremiyetine saygı gösterilmeli

·        Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalı

·        Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin ziyaret sonlandırılmalı

·        Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 39’ a göre Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.

·        Özellikli birimlerin ziyaretçi kuralları ilgili birim tarafından belirlenmiştir.


KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZREFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR


·           Hastaya tıbbi açıdan refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

·           Doktor tarafından refakatçi gerektiği belirlenen hastaların refakatçilerine yemek verilir

·           Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

·           Refakatçi değişimleri her gün sabah 07.00-08.00 veya akşam19.00-20.00 arasında yapılacaktır.

·           Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

·           Refakatçi için klinik sorumlu hemşiresi tarafından bir refakatçi kartı verilir.

·           Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

·           Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

·           Bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.

·           Yoğun bakım birimlerinde refakatçi bulundurulmaz.
Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 40’  a göre kapsamında refakatçi bulundurma hakkına istinaden alınacak tedbirler, sağlık kurulum ve kuruluşunun çalışma usül ve esaslarını gösteren mevzuata uygun düzenlenir.
Özel durumlarda hastanın ilgili hekiminin bilgisi dahilinde hareket edilir.

              KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ