T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Haseki Merkez BinasıFATİH HASEKİ MERKEZ YERLEŞKESİ HİZMET BİRİMLERİ

Hastanemiz Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi Fatih-Haseki Semtinde yer almaktadır.2019 yılının Temmuz ayına kadar ayaktan ve yatarak sağlık hizmeti sunumu bu yerleşkemizde verilmiş olup; Sultangazi Yerleşkesi binasının hizmete açılmasıyla yataklı hizmet birimlerimiz bu yeni binamızda verilmeye başlanmıştır.

Fatih Haseki Merkez Yerleşkesinde sadece ayaktan poliklinik hizmeti ve tetkik hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Aktif olarak hizmetin sürdürüldüğü Poliklinik Binası ile 1.Blok’ta yer alan bölümler ve verilen hizmetler aşağıdadır:
 

 POLİKLİNİK BİNASI:

*Radyoloji Kliniği =>  MR-BT, USG, Girişimsel Biyopsi, Kemik Ölçümü

* Kan Alma, Numune Kabul, İdrar Lab, Dış Lab,

*Sağlık Kurulu

*Hasta Hakları Birimi 

*Aile Hekimliği Pol

 *Nöroloji Pol=> Yetişkin EEG

 *KBB Pol => Odyo Birimi

 *Viroloji Lab-Mikrobiyoloji Lab-Biyokimya Lab

*Endokrin Pol

 *Dahiliye Pol

*Diabet Eğitim Odası

*Fizik Tedavi Pol => FTR Ünitesi

*Kardiyoloji Polikliniği=> EKG, Efor, Holter Lab

*Genetik Pol

*Genel Cerrahi Pol

* Kalp Damar Cerrahi Pol

*Plastik Cerrahi Pol

*Üroloji Pol

*Ortopedi Pol

*Beyin Cerrahi Pol

*Nefroloji Pol=> Periton Diyaliz Ünitesi

*Kadın Doğum Pol

*Çocuk Pol

*Psikiyatri Pol. ve Psikologi Lab.

*Kemoterapi Ünitesi

* Hematoloji Pol

*Onkoloji Pol

*Romatoloji Pol

*Göğüs Hastalıkları Pol

 *Göz Pol

1.BLOK:

*Acil Tıp Kliniği (2. Düzey )

*Acil Röntgen-Acil Biyokimya Lab-Acil Mikrobiyoloji Lab-Kan Merkezi

*Kuduz Aşı Birim

*Adli Tıp- Adli Muayene

untitled.png

Aksaray Mahallesi, Adnan Adıvar Caddesi, 34130 Fatih / Istanbul
+90.212 529 44 00