T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi


ADSOYADUNVANÖĞRENİMİ
MUSTAFA ALİAKÇETİNBAŞASİSTANUZMAN
NURGÜLBALCI ÖKTEMUZMAN TABİPUZMAN
BEKİR MAHMUTKILINÇUZMAN TABİPUZMAN
NEVHİSAKINTÜRKUZMAN TABİPUZMAN
AYKUTAKPINARUZMAN TABİPUZMAN
ALİ OSMANAKDEMİREĞİTİM GÖREVLİSİDOÇENT
MEHMET NİHATDİNÇBALUZMAN TABİPUZMAN
SALİM TUĞRULTONUZMAN TABİPUZMAN
OĞUZBARANUZMAN TABİPUZMAN
ŞEVKETERVANUZMAN TABİPUZMAN
TAHSİNSAYGIUZMAN TABİPUZMAN