T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları


AD

SOYAD

UNVAN

BRANŞ

LEYLİ KADRİYE

KOÇ

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

TUĞBA

ÖZKÖK AKBULUT

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

ZAFER

TÜRKOĞLU

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

TUĞBA

ATCI

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

ZEHRA GÜLSEVİN

ŞİMŞEK

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

UTKAN

KIZILTAÇ

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ

 

 

 

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1933 tarihinden itibaren Dermatoloji hastalıkları poliklinik ve yataklı servis hizmeti verirken, Dermatoloji Kliniği olarak 1986 yılından itibaren de eğitim kliniği olmuştur.

 

Dermatoloji Kliniğinde bütün deri hastalıkları değerlendirilerek ileri tetkikleri ile takip ve tedavileri  yapılmaktadır. Alerjik hastalıklar, ürtiker, alerjik kontakt dermatit, atopik dermatit, Büllü hastalıklar, Behçet hastalığı, psoriasis, Mikozis Fungoides ve fototerapi ile takip edilen  hastalıklar, hidradenit özel polikliniklerinde dosyalarıyla  takip edilmektedir. Kliniğimizde hasta muayenesinin yanısıra  Wood inceleme, dermatoskopik inceleme, elektrokoterizasyon, kriyoterapi,  paterji testi, yama testi (8 seri), soğuk ve sıcak uyarı testleri, (TempTEST*), gıda uyarı testleri, prick test, otolog serum testi gibi alerji testleri ,vücut bölgesine PUVA , dar band UVB, UVA1 gibi tanı ve tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

Pazartesi- Perşembe Psoriasis polikliniği,

Pazartesi Alerji polikliniği (Alerjik kontakt dermatit- sebebi bilinmeyen kaşıntılar)

Salı  Alerji polikliniği  (Dirençli ürtiker)

Çarşamba  Alerji polikliniği ( Atopik dermatit)

Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma Alerji testleri

Çarşamba Mikozis fungoides ve Fototerapi ilişkili dermatozlar/ Hidradenitis supurativa ve endikasyon dışı poliklinikleri, Perşembe öğleden önce; Büllü Hastalıklar

Cuma öğleden önce yarım gün Behçet Hastalığı poliklinikleri

Haftada 1 kozmetik polikliniği yapılmaktadır.

Poliklinikteki 1 adet işlem odasında biyopsi, elektrokoter, intralezyonel ve sublezyonel enjeksiyon gibi invazif işlemler, alerji testleri odasında da haftanın 5 günü deri prick test (solunumsal ve gıda), alerji yama testleri (standart, kozmetik, ilaç kutanöz adverse seri, bacak ülser ve tekstil seri, dental, metal, foto yama olmak üzere 8 seri), otolog serum deri testleri, TempTEST, soğuk kolinerjik uyarı testleri,koşu bandı testi ile birlikte diğer kurdeşen testleri hastalar bilgilendirilerek ve onamları alınarak yapılmaktadır. 

*TempTEST cihazının bulunduğu Türkiye’deki ilk dermatoloji kliniği ve tek Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji kliniği olarak hastalarımıza hizmet etmekteyiz.

Dermatoloji Kliniği olarak   polikliniğimizde günde  6 poliklinik, 3 uygulama odasında 600 hastaya hizmet verilmektedir.

Akademik Kadro

Doç.Dr.Zafer Türkoğlu (Eğitim ve İdari Sorumlu)

 

Uzman Hekimler Kadrosu

Uzm.Dr.Leyli Kadriye Koç

Uzm.Dr. Zehra Gülsevin Şimşek

Uzm.Dr. Tuğba Öztürk Akbulut

Uzm.Dr. Tuğba Atçı

Uzm.Dr.Hülya Süslü

Asistan Hekimler Kadrosu

Ceyda Çaytemel

Meltem Hüdaverdi

Nazlı Caf

M.Yunus  Meydan

Baran Cayhan

Başak Baykut

Esra Soylu

 

 

 

Dermatoloji Kliniği olarak   polikliniğimizde günde  600 hastaya hizmet verilmektedir. Asistanlık eğitiminde uzman ve eğitim sorumluları ile birlikte poliklinikte aktif hasta başı eğitimini   yeni hastanemizin geniş, ferah ve temiz yerleşkesinde gerçekleştirmekteyiz. Ufku; hasta ile değil hastalıklarla  mücadele etmeyi hedef alan dinamik bir eğitim kadrosu kurmak olan Haseki Dermatoloji Kliniğinin temel felsefesi huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamında, saygı ve sevginin hükmettiği bir iklimde, modern dermatolojinin ışığında, eğitim ve sağlık uygulamaları ve tüm bileşenlerimiz ile vatanımıza ve milletimize hizmet etmektir.