T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları


            
 ADSOYADKADRO GÖREVİFİİLİ GÖREVİBRANŞ
 LEYLİ KADRİYEKOÇUZMAN TABİPUZMAN TABİPDERİ VE ZÜHREVİ
 TUĞBAÖZKÖK BULUTUZMAN TABİPUZMAN TABİPDERİ VE ZÜHREVİ
 FİLİZ TOPALOĞLU DEMİREĞİTİM GÖREVLİSİEĞİTİM GÖREVLİSİDERİ VE ZÜHREVİ
 ZAFERTÜRKOĞLUEĞİTİM GÖREVLİSİEĞİTİM GÖREVLİSİDERİ VE ZÜHREVİ
 ZEHRA GÜLSEVİNŞİMŞEKUZMAN TABİPUZMAN TABİPDERİ VE ZÜHREVİ