T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji


AD

SOYAD

UNVAN

BRANŞ

MUSTAFA

YILDIRIM

EĞİTİM GÖREVLİSİ PROFESÖR DOKTOR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MKR.

İNCİ

YILMAZ NAKİR

UZMAN DOKTOR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MKR.

FİLİZ

PEHLİVANOĞLU

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MKR.

GÖNÜL

ŞENGÖZ

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MKR.

ESRA

ZERDALİ

UZMAN DOKTOR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MKR.

MELTEM

YAZLA

UZMAN DOKTOR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MKR.

SERKAN

SÜRME

UZMAN DOKTOR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MKR.

 


ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinin kuruluşu 1900’lü yılların başlarına kadar uzanmakta ve 1978 yılından beri eğitim kliniği olarak hizmet vermektedir. Kliniğimiz Mayıs 2019’da Sultangazi yerleşkesinde bulunan yeni binasına taşınmış olup Haseki Merkezde de poliklinik ve laboratuvar hizmeti vermeye devam etmektedir. Kliniğimizde 13’ü tek kişilik olmak üzere 16 yataklı Enfeksiyon Hastalıkları servisi, poliklinikler, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kuduz Aşılama Merkezi bulunmaktadır.

Kliniğimizde 1985 yılından beri HIV/AIDS hasta takibi yapılmakta ve hastanemiz bu grup hastaların takibi açısından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ilk hastaneler arasında yer almaktadır. Kliniğimiz aynı zamanda yeni ortaya çıkan salgın nitelikli hastalıklar için referans hastane olarak görevlendirilmiştir. Bu bağlamda, Ebola, SARS, Kuş Gribi, Domuz Gribi gibi olası ve doğrulanmış olgular izlenmiştir. Ayrıca, akut ve kronik hepatitler, diyabetik ayak enfeksiyonu ve diğer yumuşak doku enfeksiyonları, sıtma, bruselloz, tüberküloz, menenjit, enfeksiyöz ishaller, kan dolaşımı enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları vb. hasta gruplarına hizmet verilmektedir. Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan tüm hastalara ve diğer kliniklerden istenen konsültasyonlara da birer uzman hekim tarafından Enfeksiyon Hastalıkları konsültasyonu yapılmaktadır. Bir uzmanımız da Enfeksiyon Kontrol Hekimi olarak görev yapmaktadırlar.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği bünyesinde halen 3 Eğitim Görevlisi, 5 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, 2 Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı, 8 asistan hekim 13 hemşire (dördü enfeksiyon kontrol hemşiresi, biri sürveyans hemşiresi), 3 biyolog,  22 laboratuvar teknisyeni, 2 sekreter ve 10 hizmetli personel aktif olarak görev yapmaktadır.