T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Gastroenteroloji


AD

SOYAD

UNVAN

BRANŞ

ŞULE

POTUROĞLU

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

GASTROENTROLOJİ

TURAN

ÇALHAN

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

GASTROENTROLOJİ

NURHAN

DEMİR

UZMAN DOKTOR

GASTROENTROLOJİ

BİLGEHAN

YÜZBAŞIOĞLU

UZMAN DOKTOR

GASTROENTROLOJİ

 

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

Tanım ve Tarihçe

Gastroenterologlar karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas ve gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar) konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. İç hastalıkları uzmanlığından sonra ek olarak 3 yıllık eğitimle yukarıda belirtilen sistemlerin hastalıkları konusunda uzmanlaşırken gastroskopi, kolonoskopi, polipektomi, gastrointestinal sistem kanamalarına müdahale, endoskopik retrograd kolanjio pankreatografi, endoskopik ultrasonografi gibi girişimsel işlemler için de eğitim alırlar ve aktif olarak uygularlar.

Gastroenteroloji Kliniği olarak;

  • Sindirim sistemi hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi konusunda çalışmalar yapmayı,
  • Klinik standartları geliştirmeyi, asistanların eğitimine katkıda bulunarak gastroenteroloji alanında gereksinimleri karşılayacak uzmanlar yetiştirmeyi,
  • Hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Türkiye’de Gastroenteroloji

Gastroenterolojinin modern anlamda ayrı bir uzmanlık dalı olması yenidir. Bu alanda ilk adım Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından atılmıştır. 20.11.1956’da yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ndeki esaslara göre bağımsız bir ihtisas dalı olarak kabul edilmiştir. İlk kliniğin kurucuları Prof. Dr. Tevfik User ve Prof. Dr. Namık Kemal Menteş’tir.

Kliniğimiz

Gastroenteroloji olarak 2000 yılından bu yana hizmet verilmektedir. Gastroenteroloji Kliniğimiz aktif olarak 2015 yılında faaliyete geçmiştir. Üç poliklinik odasına, 12 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca endoskopi ünitesinde girişimsel işlemler ile hizmet vermektedir. 

Kadromuz

Akademik kadro

Doç. Dr. Şule Poturoğlu

Doç. Dr. Turan Çalhan

Uzman hekim kadrosu

Nurhan Demir

Bilgehan Yüzbaşıoğlu

Asistan kadrosu

İç hastalıklarından rotasyoner hekimlerimiz gelmektedirler.

Polikliniklerimiz

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Binası