T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi


AD

SOYAD

UNVAN

BRANŞ

FAZİLET

ERÖZGEN

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

GENEL CERRAHİ

MUZAFFER

AKINCI

EĞİTİM GÖREVLİSİ UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

MİKAİL

ÇAKIR

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

GAMZE

ÇITLAK

BAŞASİSTAN UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

ADEM

DURU

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

EKREM

FERLENGEZ

BAŞASİSTAN UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

MEHMET

GÜLEN

BAŞASİSTAN UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

HÜDA ÜMİT

GÜR

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

ADNAN

HUT

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

SİNAN

KANPOLAT

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

AHMET

KOCAKUŞAK

BAŞASİSTAN DOÇENT DOKTOR

GENEL CERRAHİ

ADİL

KOYUNCU

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

MUHAMMET RIZA

KÜPELİOĞLU

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

YAŞAR MURAT

VARDAR

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

DOĞAN

YILDIRIM

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

OKAN MURAT

AKTÜRK

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

SERCAN

YÜKSEL

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

ÖMER

KARAGÖZ

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

YİĞİT

SOYTAŞ

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

HÜSEYİN

AKBULUT

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

NURDAN

ALTAN

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

BAHAR

CANBAY TORUN

UZMAN DOKTOR

GENEL CERRAHİ

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

 

 

Genel Cerrahi Kliniğimiz,

 

2019 yılına kadar Fatih  - Haseki semtinde görev yapan hastanemiz Temmuz 2019 tarihinden itibaren Sultangazi yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği Uğur Mumcu, Hastane Caddesi üzerinde 4.katta C ve B bloklarda hizmet vermektedir. Toplamda 75 yatak kapasitesi mevcuttur. Odalarımız tek veya çift kişiliklidir her odada televizyon, merkezi havalandırma sistemi, buzdolabı, hasta dolapları, duş ve WC mevcuttur.

 

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Op. Dr. Muzaffer Akıncı (İdari sorumlu ve Eğitim Sorumlusu) yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüz dünyasındaki ilerleme cerrahi işlemlerde de kendini göstermiştir, bu ilerlemeleri yakınan takip eden kliniğimiz özellikle laparoskopik cerrahide (laparoskopik kolon ve fıtık cerrahisi v.b) tercih edilen bir merkez olmuştur. Genel cerrahi kliniğimiz branşlaşma çalışmalarına önem vermektedir. Buna istinaden kliniğimizde gastrointestinal sistem cerrahisi, obezite-metabolik cerrahisi, hepatobilier sistem cerrahisi, onkoplastik meme cerrahisi ve endokrin (tiroid, paratiroid, sürrenal vb.) cerrahi olmak üzere branşlaşmaya gidiş yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

 

Kliniğimizde 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 eğitim ve idari sorumlusu eğitim görevlisi, 3 başasistan, 15 uzman doktor olmak üzere 18 genel cerrah uzmanı görev yapmakta ve 13 tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitim almaktadır.

 

Alanında yetkin hekimler tarafından cerrahi onkoloji, cerrahi endokrinoloji, mide - kalın bağırsak cerrahisi, obezite cerrahisi, karaciğer - safra yolları ve pankreas cerrahisi, meme cerrahisi branş polikliniklerinin yanında 2 adet Haseki Merkez Hastanede ve 2 adet Sultangazi Hastanesinde ve bir adet Fatih polikliniğinde olmak üzere her gün hastalarımıza sağlık hizmeti verilmektedir. 

 

Polikliniklerimizde her ay 3000 - 4000 hasta muayene, tetkik ve tedavi edilmektedir.

Kliniğimizde yıllık ortalama 5000 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir.          

 

Genel cerrahi branşının bütün ameliyatları açık ve minimal invaziv teknikler ile yapılmaktadır. Genel Cerrahi ameliyathanelerinde modern teknolojik cihazlar kullanılarak her yıl 5000’in üzerinde elektif ameliyat, 2000’in üzerinde acil cerrahi ve travma ameliyatı ve1000’in üzerinde lokal cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında 385’i A grubu olmak üzere 8164 operasyon yapılmıştır.

 

Endoskopi ünitesinde ve ameliyathane şartlarında  gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP ile birlikte her türlü invazif endoskopik işlemlerde başarıyla yapılmaktadır. Endoskopi merkezimiz Türk Cerrahi Derneği tarafından eğitim merkezi olarak seçilmiştir.

Cerrahi endoskopi ünitemizde yılda ortalama 2500 hastaya kolonoskopi, 5000 hastaya endoskopi ve ortalama 120 hastaya PEG açılması, ERCP, yabancı cisim çıkarılması, endoskopik submukozal rezeksiyonlar vb girişimsel işlemler yapılmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin 5 yıllık eğitimleri süresince teorik ve pratik 6 aylık Endoskopi Eğitim Programı çerçevesinde Endoskopi Eğitimi verilmektedir.

 

Hastanemiz cerrahi kliniği uluslararası Breastcentres üyesi olup 2 haftada bir olmak üzere meme hastalıkları konseyinde hastalar multidisipliner olarak tartışılarak kararlar alınmaktadır. Haftalık olarak yapılan multidisipliner konsey toplantısı sonucu yılda ortalama 100 hasta için en uygun tedavi seçenekleri, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Bilim Dalı ve Onkoloji Bilim Dalı ile birlikte tartışılıp kararlaştırılmaktadır. Yıllık eğitim programı kapsamında günlük hasta başı pratiği, aylık mortalite-morbidite toplantıları, haftalık interaktif seminer toplantısı, literatür saati, mecmua kulübü toplantısı, textbook konu anlatımı, bilimsel çalışma ve tez hazırlama ve teorik dersler uygulanarak uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitime süreklilik kazandırılmıştır.

 

 

Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemler

 

Genel Cerrahi Kliniğimizde, geniş deneyim ve beceriye sahip cerrahlar tarafından, cerrahideki  en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler güncel olarak takip edilerek aşağıdaki alanlarda tedavi hizmetleri verilmektedir.

 

İleri laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulamalar

 

Laparoskopik kolektomi, anterior ve aşağı anterior rezeksiyonlar

Laparosopik gastroözofagial reflü, akalazya ve hiatal herni ameliyatları

Laparoskopik adrenelektomi

Laparoskopik apendektomi

Laparoskopik kasık fıtığı ve kesi fıtığı ameliyatları

Laparoskopik kolesistektomi

Tek kesiden apendektomi

Tek keşiden kolesistektomi

Tanısal ve tedavisel endoskopik girişimler

Perkütan endoskopik gastrostomi

Endoskopik stent yerleştirme işlemleri

Meme hastalıkları

 

Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi ve meme koruyucu cerrahi

Şüpheli meme kitlelerinde işaretleme eşliğinde onkoplastik segmenter mastektomi

 

Endokrin Sistem Hastalıkları

 

Tiroid kanserlerinde sinir monitörizasyonu eşliğinde total veya totale yakın tiroidektomiler,  santral velateral servikal lenf nodu diseksiyonları

Nodüler veya multinodüler guatra yönelik cerrahi girişimler

Paratiroid adenom, hiperplazi ve kanserlerinin cerrahi tedavisi

Adrenal kitlelere yönelik cerrahi işlemler

Pankreas adacık hücre tümörlerinin tedavisi

 

Gastrointestinal sistem hastalıkları

 

Mide habis ve selim hastalıklarına yönelik cerrahi girişimler

Diyafram hernisi ve gastroözofagial reflü hastalığına yönelik cerrahi girişimler

İnce barsağın cerrahi hastalıkları

Kolon ve rektum kanserlerinin laparoskopik ve konvansiyonel ameliyatları

Crohn ve Ülseratif kolit gibi iltihabi barsak hastalıklarına yönelik cerrahi girişimler

Selim anorektal hastalıklar; hemoroid, anal fissür, anal fistül ve pilonidal sinüs cerrahisi

 

Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi

 

Pankreasın kist ve tümörlerine yönelik cerrahi işlemler

Akut- kronik pankreatit ve komplikasyonlarına yönelik cerrahi girişimler

Karaciğerin primer ve metastatik tümörlerinde anatomik veya non-otonomik rezeksiyonlar

Safra kesesi ve yollarının taş ve tümörlerinin cerrahi tedavisi

 

Dalağın hematolojik, kistik ve tümöral hastalıkların cerrahi tedavisi

 

Karın duvarı ve ameliyat yeri fıtıklarında laparoskopik ve konvansiyonel cerrahi girişimler

 

Travma ve acil cerrahi hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi

 

KADROMUZ

  • İDARİ Ve EĞİTİM SORUMLUSU

Op.Dr. Muzaffer Akıncı

  • EĞİTİM GÖREVLİSİ

Doç. Dr. Fazilet Erözgen

Doç. Dr. Ahmet Kocakuşak

  • BAŞASİSTANLAR

Mehmet Gülen

Ekrem Ferlengez

Gamze Çıtlak

  • UZMAN DOKTORLAR

Adem Duru

Adil Koyuncu

Adnan Hut

Bahar Canbay Torun

Doğan Yıldırım

Hüda Ümit Gür

Hüseyin Akbulut

Mikail Çakır

Muhammet Rıza Küpelioğlu

Nurdan Altan

Okan Murat Aktürk

Ömer Karagöz

Sercan Yüksel

Sinan Kanpolat

Turgay Yıldız

Yaşar Murat Vardar

Yiğit Soytaş

Yusuf Emre Altundal

  • ASİSTAN DOKTORLARIMIZ

Alp Ömer Cantürk

Buse Yıldırım

Büşra Ekinci Biçkici

Hogir Aslan

Kaan Hüsemoğlu

Leyla Zeynep Tigrel

Mahmut Said Değerli

Mustafa Ertuğrul Yurtteri

Oğuzhan Taş

Orçun Alpay

Ömer Faruk Kandaz

Sena Çağla Yıldız

Şeref Erdoğan

Yunus Anacur

Yusuf Yunus Korkmaz