T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Hastalıkları


ADSOYADUNVANBRANŞÖĞRENİMİ
BEDRİYEKARUZMAN TABİPGÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZUZMAN
GÜLFİDANUZANUZMAN TABİPGÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZUZMAN
EVRENCANEL KARAKAŞUZMAN TABİPGÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZUZMAN