T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahisi


AD

SOYAD

UNVAN

BRANŞ

NADİR

AYGUTALP

UZMAN DOKTOR

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

GÖKAY

ALTAYLI

UZMAN DOKTOR

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

MELİKE ELİF

TEKER AÇIKEL

UZMAN DOKTOR

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

BEKİR CEMİ

KARABAY

UZMAN DOKTOR

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

AHMET ARİF

AĞLAR

UZMAN DOKTOR

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

FATMA TUĞBA

İLAL MERT

UZMAN DOKTOR

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

KAMİL CANTÜRK

ÇAKALAĞAOĞLU

DOÇENT DOKTOR

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Hastanemizin Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi A blok 3. katta ve Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı A blok 1. katta bulunmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi 12 yataklı ve Kalp ve Damar Cerrahisi 10 yataklıdır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 6 Uzman ve 1 Doçent Hekim bulunmaktadır.

Kliniğimizde Açık Kalp Ameliyatları(Koroner By pass, Atriyal septal defekt (ASD), Mitral kapak replasmanı (MVR), Aort kapak replasmanı (AVR),Aort Anevrizması ve Aort Diseksiyonu, Kardiyak Miksoma, vb), Perifer ve Arter Damar ameliyatları (Varis, Fistül, Port, vb) yapılmaktadır.