T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Nefroloji


AD

SOYAD

UNVAN

BRANŞ

SERHAT

KARADAĞ

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

NEFROLOJİ

EGEMEN

CEBECİ

UZMAN DOKTOR

NEFROLOJİ

OKTAY

ÖZKAN

BAŞASİSTAN UZMAN DOKTOR

NEFROLOJİ

SAMİ

UZUN

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

NEFROLOJİ

SAVAŞ

ÖZTÜRK

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

NEFROLOJİ

TUBA ELİF

ŞENEL

UZMAN DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)

YAĞMUR

BAŞHAN

UZMAN DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)

HATİCE BURCU

DAĞ

UZMAN DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)

GÜNIŞIL

YALÇIN

UZMAN DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)

 

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ

Hastanemiz, ülkemizde nefroloji branşının teşekkülü ve nefroloji pratiğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiş ve birkaç önemli uygulamaya öncülük  etmiştir. Türk Nefroloji Derneği, 3 Mart 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesine bağlı Haseki Hastanesi Farmakoloji ve Tedavi Kliniğinde kurulmuştur. Türk Nefroloji camiasının duayen hocalarından Prof. Dr. Kemal Önen hocamız ve arkadaşları 1965 yılında ülkemizde ilk kez akut böbrek yetmezlikli bir hastada hemodiyaliz uyguladıktan sonra 1970’li yıllardan itibaren kronik hastalarda düzenli diyalizi önce Haseki Tedavi Kliniği’nde başlatıp Cerrahpaşa İç Hastalıkları’nda sürdürülmüştür. Yine Prof. Dr. Kemal Önen Hoca 1950'lerin ilk yarısında İstanbul Haseki Hastanesi Tedavi Kliniğinde akut böbrek yetersizliği olan 2 hastaya ilk defa akut periton diyalizi uygulamıştır.

Nefroloji Kliniği 2005 yılında Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu öncülüğünde Doç.Dr. Savaş Öztürk ile birlikte kurulmuş olup, 2008 yılından itibaren eğitim kliniği olarak nefroloji yan dal uzmanlık eğitimine başlanmıştır. Günümüze kadar 10 dahiliye hekimi kliniğimizden nefroloji uzmanlığı belgesi almaya hak kazanmıştır. Periton diyalizi hemşireliği sertifikasyon programı ile 7, hemodiyaliz hekimliği sertifikasyon programı ile 5 ve hemodiyaliz hemşireliği sertifikasyon programı ile 7 kursiyere sertifika  verilmiştir. Rutin poliklinik, diyaliz ve yataklı servis hizmetleriyle birlikte, tünelsiz ve tünelli hemodiyaliz kateterleri ile periton diyalizi kateteri takılması, böbrek biyopsisi gibi invazif işlemler de kliniğimizde yapılmaktadır.

Kliniğimizde nefroloji yandal asistanları, dahiliye asistanları ve rotasyoner hekimlerin eğitimlerine yönelik genel nefroloji, transplantasyon ve diyaliz tedavilerini kapsayan seminer programları, online medikal bilgi kaynakları (uptodate.com) destekli olgu tartışması ve uluslararası nefroloji dergilerinde yeni yayımlanan makalelerin tartışıldığı literatür toplantıları haftalık olarak aksatılmadan yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimiz bünyesinde yoğun şekilde uzmanlık tez çalışmaları, ulusal ve uluslararası akademik yayın çalışmaları yapılmaktadır.

HİZMETLERİMİZ:

Nefroloji Polikliniği: Kliniğimiz hem Sultangazi yerleşkesinde hem de Fatih ilçesi Haseki poliklinik binasında her gün toplam 5 poliklinikte ayaktan hasta hizmeti sunmaktadır.

Transplantasyon Polikliniği: Böbrek nakilli hastaların periyodik takipleri burada yapılmaktadır.

Hemodiyaliz Ünitesi:Kliniğimizde 2007 yılında akut hemodiyaliz hizmetine başlanmıştır. 2015 yılında 14+1hemodiyaliz makinesi ile kronik hemodiyaliz ünitesi açılmıştır. Şu anda hastanemizin Sultangazi yerleşkesinde 21+1 makine ile hizmet vermekteyiz. Ünitemizde aylık ortalama 1200 seans hemodiyaliz yapılmaktadır.

Periton Diyalizi Ünitesi: Periton diyalizini tercih eden son dönem böbrek yetmezlikli hastaların her türlü hazırlık ve bakımları, eğitimleri ve periyodik takipleri klinik hekimleri ve  periton diyalizi hemşiresi tarafından burada yapılmaktadır.Nefroloji Kliniği Yataklı Servis:

Kliniğimiz 13 yatak ile hizmet vermektedir.
Nefroloji Kliniği Hekim Listesi

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Savaş Öztürk

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Sami Uzun

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Serhat Karadağ

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Oktay Özkan

Başasistan

Tıklayınız.

Egemen Cebeci

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Yağmur Başhan

Yandal Asistanı

Tıklayınız.

Hatice Burcu Dağ

Yandal Asistanı

Tıklayınız.

Günışıl Yalçın

Yandal Asistanı

Tıklayınız.Nefroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu:
Doç. Dr. Savaş ÖZTÜRK

Nefroloji Kliniği İdari Sorumlusu: Doç. Dr. Sami UZUN

Diyaliz Sorumlu Hekimi: Dr. Tevfik ÇOBAN

                                            Dr.Cantürk POLAT

Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi: İlkay ÇOBAN

Klinik Sorumlu Hemşiresi: Tuğba TEKİN

Periton Diyalizi Sorumlu Hemşiresi: Derya TOPÇUOĞLU