T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Nöroloji


AD

SOYAD

UNVAN

BRANŞ

FATMA BELGİN

BALCI

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

NÖROLOJİ

AYŞE ÖZLEM

ÇOKAR

EĞİTİM GÖREVLİSİ PROFESÖR DOKTOR

NÖROLOJİ

ZEYNEP

ACAR

UZMAN DOKTOR

NÖROLOJİ

HÜRTAN

ACAR

UZMAN DOKTOR

NÖROLOJİ

AYLA

ÇULHA OKTAR

UZMAN DOKTOR

NÖROLOJİ

SEFER

GÜNAYDIN

BAŞASİSTAN EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

NÖROLOJİ

AYTÜL

MUTLU

UZMAN DOKTOR

NÖROLOJİ

ÖZLEM

SELÇUK

UZMAN DOKTOR

NÖROLOJİ

BİRGÜL

BAŞTAN TÜZÜN

BAŞASİSTAN EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT

NÖROLOJİ

AYSEL

ÇELİK

UZMAN DOKTOR

NÖROLOJİ

SEVDA

KURAL YÜCEKAYA

UZMAN DOKTOR

NÖROLOJİ

TUĞÇE

ÖZDEMİR GÜLTEKİN

UZMAN DOKTOR

NÖROLOJİ


Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Nöroloji Kliniği

Amacımız;

Amacımız nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin çağdaş yöntemlerle yapıldığı, saygı ve güvene dayanan bir hasta-hekim ilişkisiyle birlikte bilimsel doğrulardan ayrılmaksızın, kaliteli, güleryüzlü bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Nöroloji Bilimi Nedir;

Genel tanımıyla nöroloji beyin, beyin sapı, omurilik ve periferik sinir sistemi ve kas hastalıklarını inceleyerek tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Nörolojinin ilgilendiği başlıca hastalıklar arasında başağrısı, başdönmesi, epilepsi (sara), beyin damar hastalıkları (inme), multipl skleroz, Parkinson hastalığı, demans (bunama), sinir ve kas hastalıkları sayılabilir. Elektroensefalografi (EEG) epilepsi ve ilişkili hastalıkların, elektromiyografi (EMG) ise omurilik, periferik sinir sistemi ve kas hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısında klinik muayeneye yardımcı incelemelerdir.

Nöroloji Kliniği

Tarihçe

Haseki hastanesi bünyesinde Nöroloji servisi ilk kez 1926 yılında Şükrü Hazım Tiner tarafından kurulmuş olup, 1953 yılından Temmuz 2019 tarihine kadar Aksaray yerleşkesinde (Klakson Yasağı Pavyonu) hizmet etmiştir. Dr.Şükrü Hazım Tiner (1926-1934, 1951-1957), Dr.Ahmet Şükrü Emed                           (1943-1951, 1959-1960), Dr.Kenan Tükel (1948-1950), Dr.Sadık Umman (1957-1959,1960-1962) Dr.Coşkun Özdemir (1962-1969), Dr.Fevzi Aksoy (1969-1982), Dr.Kemal Bayülkem(1984-1995), Dr.Dursun Kırbaş (1995-1998), Dr.Feriha Özer (1998-2012) kliniğimizde görev almış klinik şefleridir.

Günümüzde

Nöroloji Kliniği Temmuz 2019’dan itibaren Sultangazi yerleşkesinde hizmet vermektedir.  Kliniğimizde halen 4 Eğitim Görevlisi, 8 uzman ve 7 asistan hekim ile birlikte 12 hemşire, 1 fizyoterapist, 3 sekreter, 7 elektrofizyoloji teknisyeni, 7 yardımcı personel görev yapmaktadır.

Kliniğimizin Genel Çalışma Düzeni     

 

Acil Nöroloji Hizmeti

Acil servise başvuran ve çoğu zaman hayati önem arz eden nörolojik hastalıklar (beyin damar tıkanıklığı ya da kanaması, uzamış bir epilepsi (Sara) nöbeti, ya da solunum yetmezliğine yol açan periferik sinir ve kas hastalıkları) en kısa zaman da değerlendirilerek gerekli tetkikler yapılmakta (kan, idrar, beyin tomografisi, beyin manyetik rezonans, beyin difüzyon MR incelemeleri, bazı durumlarda EEG) uygun tedavi başlanmakta ve gerektiğinde diğer branşlar ile birlikte tekrar değerlendirilmektedir.

 

Yataklı Servis Hizmeti

Acil servis ya da poliklinik muayenesi sonucu servisimize tetkik ve tedavi amacıyla yatan hastalarda mevcut hastalığa yönelik tedavi ile birlikte koruyucu hekimlikte önemsenmektedir. Bu amaçla özellikle ölümcül ya da ağır sakatlıkla sonlanma olasılığı yüksek nörolojik hastalıklarda (örneğin: inme, sara nöbeti) altta yatan risk faktörleri titizlikle araştırılmakta ve gerektiğinde koruyucu tedavi başlanmaktadır. Hastalara her gün servis uzman hekimi ve/veya eğitim görevlisi tarafından vizit yapılmakta olup tetkik ve tedavileri düzenlenmektedir. Ayrıca servisimizde görevli  fizyoterapist tarafından nörolojik  hastalıklara bağlı hareket kabiliyeti kısıtlı olan hastalara her gün fizyoterapi uygulanmaktadır. Deneyimli hemşire ve personel kadromuzla hastalara yakın bakım hizmeti verilirken gerekli durumlarda hasta yakınları da taburculuk sonrası hastanın ev yaşamına uyum sağlaması açısından hasta bakımı konusunda bilgilendirilmektedir. 21 yatak kapasiteli servisimizde odalar 1 veya 2 kişiliktir. 

Poliklinik Hizmeti

Randevu sistemi ile çalışan genel nöroloji polikliniği, her gün 08.00-17.00 saatleri arasında, bir uzman hekim tarafından yürütülmektedir. Poliklinikte ayaktan tanı ve tedavisi mümkün olan nörolojik hastalığı (gerilim tipi başağrısı, migren, baş dönmesi, özellikle diyabetli hastalarda ortaya çıkan el ve ayak uyuşmaları ile seyreden bazı periferik sinir hastalıkları, bunama vb) olan hastalar muayene edilerek gerekli tetkikler istenmekte, tedavi düzenlenmekte ve uygun aralarla poliklinik kontrolleri yapılmaktadır. Ancak tanı konusunda tam olarak karar verilemeyen, ya da özellikli nörolojik muayenesi veya tetkikleri olan hastalar gerekli görülen durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yataklı servisimizde takip edilmektedir. Yine genel poliklinikte tanı alan bazı nörolojik hastalıklara ait özel dal ya da alt dal polikliniklerine hasta yönlendirilmektedir. Haftanın dört günü ayrıca Aksaray yerleşkesinde sağlık kurulu poliklinik hizmeti de verilmektedir.

 

Özel Dal Poliklinikleri

Özel dal polikliniklerine ya genel poliklinikten ya da dış merkezdeki bir nöroloji hekimi tarafından yönlendirilen hastalar kabul edilmekte olup nöroloji klinik sekreterlerinden alınan randevu sistemi ile çalışmaktadır. Pazartesi günü mültipl skleroz (Aksaray), salı günü epilepsi (Sultangazi ve Aksaray) çarşamba günü inme (Sultangazi ve Aksaray), Perşembe günü hareket bozuklukları (Sultangazi) ve epilepsi (Aksaray), Cuma günü ise demans (Sultangazi) özel dal poliklinikleri yapılmaktadır.

 

Elektrofizyoloji Laboratuarı

Kliniğimizin Elektrofizyoloji laboratuvarında Elektroensefalografi (EEG) ve Elektronöromiyografi (EMG) incelemesi yapılmaktadır. Beyin dalgalarının kaydı sağlanarak genel olarak epilepsi hastalarının tanı ve tedavisinde kullanılan EEG incelemesi aynı zamanda beynin işleyişini etkileyen bazı hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında da önemli bir rol oynar. EMG ise omurilik, periferik sinir sistemi ve kas hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısında klinik muayeneye yardımcı incelemedir. Hastanemizde ya da dış merkezlerde bir hekim tarafından muayene edilerek gerekli görülen EEG ya da EMG için istek belgesiyle başvuran hastalara randevu verilmek kaydıyla bu incelemeler planlanmaktadır. Ancak acil durumlarda aynı gün içinde bu tetkikler yapılmaktadır.

 

Kliniğimizin Bugünkü Kadrosu

 

Klinik Eğitim ve İdari sorumlusu      Prof.Dr.Ayşe Özlem Çokar

Eğitim Görevlileri                              Doç.Dr.Belgin Petek Balcı

                                                           Doç.Dr.Sefer Günaydın

                                                           Doç.Dr.Birgül Baştan Tüzün

                                                          

Uzman Hekimler                               Uzm. Dr.Aytül Mutlu

                                                           Uzm. Dr.Hürtan Acar

                                                           Uzm. Dr.Zeynep Acar

                                                           Uzm. Dr.Aysel Çelik

                                                           Uzm. Dr.Sevda Kural

                                                           Uzm. Dr.Özlem Selçuk

                                                           Uzm. Dr.Ayla Çulha Oktar

                                                           Uzm. Dr.Tuğçe  Özdemir Gültekin

 

Asistan Hekimler                               Dr. Miray Atacan Yaşgüçlükal, Dr. Cansu Tunç, Dr. Ezgi                                                                                                  

                                                           Bakırcıoğlu Duman, Dr. Duran Bayar, Dr. Büşra Şişman

Dr. Ozan Tangur, Dr. Berrin M. Uzunalioğlu

 

Kat Sorumlu Hemşiresi                      Hanife Damla Karabulut