T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Üroloji


AD

SOYAD

UNVAN

BRANŞ

MEHMET FATİH

AKBULUT

BAŞASİSTAN DOÇENT DOKTOR

ÜROLOJİ

MURAT

BAYKAL

EĞİTİM GÖREVLİSİ UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

AKİF

ERBİN

BAŞASİSTAN UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

ÖMER

SARILAR

BAŞASİSTAN UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

LEVENT DENİZ

ŞEKEREL

UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

FATİH

YANARAL

BAŞASİSTAN UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

FARUK

ÖZGÖR

EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇENT DOKTOR

ÜROLOJİ

SEDAT

ÇAKMAK

UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

ALİ SUAT

AKAT

UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

EKREM

YADİĞAROĞLU

UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

YAŞAR

PAZIR

UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

MUHAMMET BURAK

ÜÇPINAR

UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

MEHMET HAMZA

GÜLTEKİN

UZMAN DOKTOR

ÜROLOJİ

 


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÜROLOJİ KLİNİĞİ

>>>Tarihçe ve Kliniğimiz Hakkında

>>>Ameliyathanelerimiz ve Ameliyatlarımız

>>>Polikliniklerimiz ve Ürodinami Laboratuvarımız

>>>ESWL(Taş Kırma) Ünitemiz

>>>Asistan Eğitimi ve Klinik İçi Eğitim Toplantıları

>>>Kadromuz

>>>İletişim

Tarihçe ve Kliniğimiz Hakkında:

Uzun yıllardır bünyesinde barındırdığı birçok nitelikli ve özverili çalışanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet sunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde 2019 yılı itibariyle Op. Dr. Ömer Sarılar idari sorumlu olarak, Doç. Dr. Faruk Özgör ise eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Eğitim Görevlisi Op. Dr. Murat Baykal,  Başasistanlar Op. Dr. Akif Erbin, Doç. Dr. Fatih Yanaral, Doç. Dr. M. Fatih Akbulut, olmak üzere toplam 13 Üroloji Uzmanı ve 8 asistan doktor kadrosuna sahiptir. Toplamda 30 yataklı servis, 3 ameliyathane, 3 tanesi Sultangazi ve 3 taneside Haseki yerleşkesinde olmak üzere toplamda 6 poliklinik, ürodinami laboratuvarı, sistoskopi ve biyopsi işlemlerinin yapıldığı Endoskopi Ünitesi ve ESWL (Taş Kırma) bölümlerinde görev yapan doktor, iyi yetişmiş ameliyathane personeli, servis personeli ve hemşirelerimizle ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Taş Kırma bölümümüzde çocuk ve yetişkin hastalarımıza Op.Dr. Levent Denis ŞEKEREL ve Op. Dr. Abdulkadir ÖZMEZ tarafından hizmet sunulmaktadır. Günübirlik işlemlerimiz için ayrılmış olan bölümde uzman ve asistan hekimlerimizce sistoskopi, transrektal prostat biyopsisi, DJ çekimi işlemleri yapılmaktadır.  Eğitim ve araştırma hastanesi olmamızın yanı sıra, yoğun bir şekilde sağlık hizmeti de vermekteyiz. Ürolojideki yenilikleri takip eden, yeni teknolojileri uygulayıp geliştiren, eğitim ve bilimsel faaliyetlerini artırarak sürdüren bir klinik olma amacındayız.

Ameliyathanelerimiz ve Ameliyatlarımız Hakkında:

Haseki Sultangazi Yerleşkesi’nde 3 adet ameliyathanemiz bulunmaktadır. Ameliyathanemizde haftanın 3 günü çift masa olarak, 2 günü üç masa olarak aktif şekilde operasyonlarımız gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizde haftada ortalama 80 adet ameliyat yapılmaktadır.

Haseki EAH Üroloji Kliniği olarak modern ürolojik ameliyatları tümünün yapıldığı kliniğimizde ileri laparoskopi ve komplike endoürolojik cerrahileri yoğun bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Kliniğimiz bilhassa Endoüroloji ve Üroonkoloji konularında referans merkez haline gelmiştir. Haseki EAH Hastanesi Üroloji Kliniği’nin 4000 vaka üzerinde PNL serisi mevcuttur. Laparoskopik yöntemle sürranelektomi, nefrektomi, parsiyel nefrektomi, sistektomi, radikal prostatektomi, pyeloplasti, testis aranması, orşiopeksi ve üreterolitotomi operasyonlarının uygulamaktayız. Endoskopik cerrahiler olan ve mesane tümörü için uygulanan TUR-T ve iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda TUR-P operasyonları da kliniğimizde rutin olarak uygulanmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz bu ameliyatlarla böbrek, böbrek üstü bezi, mesane, prostat tümörleri, idrar yolları darlığı, prostat büyümesi, böbrek ve üreter taşları tedavisinde endoskopik veya laparoskopik olarak yapılan ameliyatlarla hastanede daha kısa yatış süresi, günlük yaşama daha erken dönerek ameliyatın fizyolojik ve psikolojik etkilerinden daha erken kurtulma ve iş gücü kaybını en aza indirerek hastalarımıza yüksek kalitede hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

Polikliniklerimiz ve Ürodinami Laboratuvarımız Hakkında:

Sultangazi yerleşkesinde 3 ve Haseki yerleşkelerinde 3 olmak üzere toplam 6 poliklinik ile sağlık hizmeti sunmaktayız. Haseki yerleşkesinde günde ortalama 250 hastamıza, Sultangazi yerleşkesinde ise ortalama 350 hastamıza hizmet sunmaktayız.

Mesane fonksiyonlarının incelenmesi amacıyla yapılan ürodinami işlemini yaptığımız laboratuvarımız ile 2011 yılından beri hastalarımıza hizmet sunulmaktadır. Bristol Üroloji Kliniği ICS onaylı ürodinami sertifikasına sahip hemşiremiz Meliha Onay yardımıyla uzman ve asistan doktorlarımız denetiminde günde 5 ürodinami işlemi olmak üzere yılda ortalama 600 işlem yapılmaktadır.

ESWL(taş kırma) Ünitesi:

ESWL (Taş kırma) işlemi böbrek taşı ve üreter taşı tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Çocuk ve yetişkin hastalarımıza skopi ve USG eşliğinde taş kırma uygulanmaktadır. Yılda ortalama 1000 hastaya hizmet sunulmaktadır. Günde 8-9 seans taş kırma işlemi yapılmaktadır. Çocuk hastalarımız ise Cuma günleri USG eşliğinde radyasyon maruziyeti olmadan anestezi altında tedavi edilmektedir.

Günübirlik İşlemler:

Haseki EAH Üroloji Kliniği olarak hastanemizde kendimize ayrılmış olan birçok alanda geniş bir yelpazede hastalarımıza faydalı olmaya çalışmaktayız. Bu alanlardan birisi olan ve günübirlik işlemlerimizi yaptığımız bölümde uzman ve asistan hekimlerimiz tarafından transrektal usg eşliğinde prostat biyopsisi (trus biyopsi), mesane tümörü takip ve tanısında uygulanan sistoskopi, genellikle taş ameliyatları sırasında üretere yerleştirilen double j kateterin çekimi işlemleri, prostat büyümesi tedavisi için termoterapi, mesane tümörü tedavisi amacıyla intravezikal termokemoterapi uygulamaları yapılmaktadır.

Prostat biyopsisinden bahsetmiş olduğumuz bu bölümde Ürolojide alanında son yıllarda kullanılmaya başlanan ve ülkemizde henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamış ve belirli hastanelerimizde yapılan,  prostat kanseri tanısında kullandığımız Mr füzyon biyopsi işlemi de kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. Bu işlem ameliyathane koşullarında ve anestezi eşliğinde yapılmaktadır. 

Asistan Eğitimi ve Klinik İçi Eğitim Toplantıları:

 Haseki EAH Hastanesi Üroloji Kliniği bünyesinde bulunan asistan hekimlerimizin cerrahi ve teorik eğitimi Avrupa asistan hekim eğitim programına uygun olarak yapılmaktadır. Asistanlık sürecini tamamlayarak ülkemizin çeşitli yerlerinde uzman hekim olarak çalışmaya başlayan doktorlarımız bu eğitim süresi içerisinde dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlar yapmış, yurt dışında kendilerini geliştirme fırsatı bulmuş, cerrahi olarak kendilerine güvenen ve yetkin kişiler olarak kliniğimizden uzmanlıklarını almaktadırlar. Teorik eğitim ise seminerler ve derslerle tamamlanmaktadır. Her hafta salı günleri asistan hekimlerimiz tarafından toplum önünde konuşma yapma, mesleki bilgi düzeyini artırma, Üroloji alanında yeni gelişmelere hakim olmayı amaçlayan sunumlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her hafta cuma günleri akedemik kadro ve uzman hekimlerimiz tarafından güncel bilgilerin aktarımı ve eğitim amaçlı yapılan sunumlar ile teorik eğitim seviyesinin yüksek kalite ile devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

İdari Sorumlu Op. Dr. Ömer SARILAR

Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Faruk ÖZGÖR

Eğitim Görevlisi Op. Dr. Murat BAYKAL

Başasistan Op. Dr. Akif ERBİN

Başasistan Doç.Dr.M. Fatih AKBULUT

Başasistan Doç. Dr. FatihYANARAL

Op.Dr. Ali Suat AKAT

Op.Dr. Ekrem YADİGAROĞLU

Op.Dr. Levent Denis ŞEKEREL

Op.Dr. Mehmet Hamza GÜLTEKİN

Op.Dr. Sedat ÇAKMAK

Op.Dr. M. Burak ÜÇPINAR

Op.Dr. Yaşar PAZIR

Op.Dr. Abdulkadir ÖZMEZ

Ass. Dr. Ufuk ÇAĞLAR

Ass. Dr. Abdullah ERMERAY

Ass. Dr. Nazım Furkan GÜNAY

Ass. Dr. Çağlar DİZDAROĞLU

Ass. Dr. Ahmet HALİS

Ass. Dr. Sami ŞEKELİ

Ass. Dr Oğuzhan Yıldız

Ass Dr Hüseyin Burak

İletişim:

Uğur Mumcu Mahallesi, Belediye Sokak, No:7
Sultangazi/İSTANBUL
TEL:
 0212 453 20 00