T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kalite Politikamız


KALİTE POLİTİKAMIZ
Hasta, çalışan güvenliğini ve memnuniyetini en üst düzeyde tutan, çağdaş düzeyde uzmanlık eğitimi veren, bölgesinde tercih edilen, teknolojisini yenileyebilecek değişim ve gelişimlere açık, paylaşımcı, zamanında ve güvenilir sağlık hizmetini kalite yönetim sistemi koşullarına uyarak sunan bir hastane olmaktır.

Sağlıkta Kalite ve Verimlilik Standartları doğrultusunda,  önceliğimiz hastalarımızın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, sistemimizi sürekli gözden geçirmek, iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik vermektir. Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak, çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, iyileştirme süreçlerinde etkin kılmak ve çalışanlarımızın gurur duydukları çalışma ortamını sağlamak, teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunarak hiçbir şekilde kalite anlayışından taviz vermemektir.