T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Cerrahisi


ADSOYADUNVANBRANŞÖĞRENİMİ
GÖKÇECANGELUZMAN TABİPGÖĞÜS CERRAHİSİUZMAN