T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kurumsal Amaç ve Hedefler


KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERKURUMSAL AMACIMIZ

Birey ve topluma erişebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak, insan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına beklentilerine cevap vermek.KURUMSAL HEDEFİMİZ

Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek, bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için rolünü güçlendirmek.