T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Koroner Anjiografi


Anjıyo Ünitesinde Yapılan İşlemler
Transkateter aort kapak implantasyonu
Stroke (Akut inme Girişimsel Tedavi) , Karotis STENTLEME
Atriyal fibrilasyon ablasyonu  (KRİYOBALON), SOL ATRIYAL APANDIKS KAPAMA
Endovasküler aort girişimlerinde deneyim (EVAR VE TEVAR)
Elektrofizyoloji konusunda deneyim (3 Boyutlu Kompleks  Haritalama  , Ventriküler Taşikardi Ablasyonu Supraventriküler Taşikardi Ablasyon)
Akut Derin Ven Trombozu Girişimsel Tedavisi
Perkütan Koroner Girişim (Her Türlü KORONER Girişimler) Total Oklüzyon, Bifurkasyon Stentleme) -
Periferik Arter Hastalıklarında Girişimsel Tedavisi
(Aorta, İliak, Renal Arter, Subkalvyenmezenter Arterler, Dizaltı, Dizüstü Ekstremite Arterleri Her Türlü Revaskülari,Zasyon)
Kalp pili ICD CRT uygulamaları