T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Yenidoğan Yoğun Bakım


YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 28 yatağa sahip olup Sağlık Bakanlığı tarafından 12 yatak 3.düzey , 12 yatak 2. düzey, 4 yatak 1. düzey yoğun bakım yatağı olarak tescillenmiştir. Ayrıca ünitemizde 4 adet anne-bebek uyum odası ve 9 yataklı anne oteli bulunmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz modern tıbbi donanımı ile güncel bilgiler ışığında hem hastanemizde , hem de başka hastanede doğan ve yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğan bebeklere yaşam desteği sağlamaktadır.

    Ünitemizde  ileri solunum desteği, uzun süre damar yolu ihtiyacı olan bebeklere santral venöz katater takılması , total parenteral beslenme, kan değişimi,  fototerapi, hipotermi tedavisi, hemodiyaliz, toraks tüpü takılması ,retinopati  muayenesi ,  hasta başı röntgen,  hasta başı ultrason ve EKO , hasta başı EEG işlemleri , yapılabilmektedir.

   Anne bebek uyum odalarında özellikle prematüre bebekler  taburcu olmadan önce anne bebek uyumunu  sağlamak için izlenmekte ve bu bebeklerin evde  bakımı ile ilgili eğitim verilmektedir. 

    Anne otelimiz 9 annenin kaldığı mutfak ,oturma odası ,banyo , ve tuvaletten oluşmaktadır. Burada kalan anneler bebeklerini anne sütü ile besleme imkanına sahip olmaktadırlar.

    Anne ve babaların düzenli olarak bebeklerini görebilmeleri sağlanmakta ve ailelere bebekleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

  Ünitede yatan bebekler için çocuk cerrahisi, tüm çocuk yandal uzmanlarından ve göz, kulak burun boğaz , beyin cerrahisi , ortopedi ve fizik tedavi bölümlerinden 24 saat kesintisiz destek alınmaktadır.

    Ünitemizde yatan tüm bebekler ve kadın- doğum kliniğimizde anne yanında yatan bebekler taburcu olduktan sonra yenidoğan polikliniğinde kontrole çağrılıp izlenmektedir. Prematüre bebekler ve diğer riskli bebekler uzun süre takibe alınmaktadır. 

    Kliniğimiz  2019 yılında eğitim kliniği olmak üzere başvurusunu yapmış olup , 2020 yılında itibaren neonatoloji yandal eğitimi verecektir.

  Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde bebek dostu Yenidoğan yoğun bakım uygulamaları benimsenmiştir.

EKİP

  Ünitede biri Profesör olmak üzere 4 Yenidoğan Uzmanı ,1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı , 5 Pediatri Asistanı (rotasyoner ) , 1 sorumlu hemşire, 30 yenidoğan hemşiresi, 1 sekreter , 2 klinik destek , 6 bayan personel ve 3 erkek personel görev yapmaktadır.

   Tüm çalışanlarımızınNeonatal resüsitasyon. Programı sertifikası bulunmaktadır.

Teknik Donanım

28 yoğun bakım kuvözü

4 adet izolasyon odası

4 adet anne bebek uyum odası

2 adet radyant ısıtıcı

10 adet bebek kotu

24 adet monitör

20 adet pulse oksimetre cihazı

15  adet ventilatör

3 adet ventilatörlü transport kuvöz

10 adet LED fototerapi

  • 1adet hipotermi cihazı

1  adet EEG

1 adet taşınabilir USG

1 adet taşınabilir röntgen cihazı

Eğitim Sorumlusu

PROF. Dr. DERYA BÜYÜKKAYHAN  (SBÜ, ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI )

Uzmanlarımız

Uzm. Dr. Demet OĞUZ

Uzm. Dr. EMEL ATAOĞLU

Uzm. Dr. BURCU CEBECİ

Uzm. Dr. DİLEK KURNAZ

Sorumlu Hemşire

Hemş. HAMİDE GÜLAY