T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Op.Dr.Ömer SARILAR



Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu