T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Nefroloji
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

NEFROLOJİ KLİNİĞİ

 

 

NEFROLOJİ KLİNİĞİ
UZMAN DOKTOR KADROSU

DOÇ.DR.SAVAŞ ÖZTÜRK


EĞİTİM SORUMLUSU         

NEFROLOJİ

DOÇ.DR. SAMİ UZUN

EĞİTİM GÖREVLİSİ

NEFROLOJİ

DOÇ.DR. SERHAT KARADAĞ

EĞİTİM GÖREVLİSİ


NEFROLOJİ


UZ.DR.OKTAY ÖZKAN
BAŞASİSTAN


NEFROLOJİ


DOÇ.DR.EGEMEN CEBECİ
İDARİ SORUMLU


NEFROLOJİ

UZ. DR.YAĞMUR BAŞHAN

YAN DAL ASİSTANI


NEFROLOJİ

UZ. DR. GÜNIŞIL YALÇIN

YAN DAL ASİSTANI

 
NEFROLOJİ

 


Hastanemiz, ülkemizde nefroloji branşının teşekkülü ve nefroloji pratiğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiş ve birkaç önemli uygulamaya öncülük  etmiştir. Türk Nefroloji Derneği, 3 Mart 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesine bağlı Haseki Hastanesi Farmakoloji ve Tedavi Kliniğinde kurulmuştur. Türk Nefroloji camiasının duayen hocalarından Prof. Dr. Kemal Önen hocamız ve arkadaşları 1965 yılında ülkemizde ilk kez akut böbrek yetmezlikli bir hastada hemodiyaliz uyguladıktan sonra 1970’li yıllardan itibaren kronik hastalarda düzenli diyalizi önce Haseki Tedavi Kliniği’nde başlatıp Cerrahpaşa İç Hastalıkları’nda sürdürülmüştür. Yine Prof. Dr. Kemal Önen Hoca 1950'lerin ilk yarısında İstanbul Haseki Hastanesi Tedavi Kliniğinde akut böbrek yetersizliği olan 2 hastaya ilk defa akut periton diyalizi uygulamıştır.

Nefroloji Kliniği 2005 yılında Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu öncülüğünde Doç.Dr. Savaş Öztürk ile birlikte kurulmuş olup; 2008 yılından itibaren eğitim kliniği olarak nefroloji yan dal uzmanlık eğitimine başlanmıştır. Günümüze kadar 10 dahiliye hekimi kliniğimizden nefroloji uzmanlığı belgesi almaya hak kazanmıştır.(Prof.Dr.Meltem Gürsu, Doç.Dr.Zeki Aydın, Doç.Dr.Sami Uzun, Doç.Dr.Serhat Karadağ,Uz.Dr.Emel Tatlı, Doktor Öğretim Görevlisi Abdullah Şumnu, Doç.Dr.Egemen Cebeci, Uz.Dr.Ahmet Behlül, Uz.Dr.Leyla Koç,Uz.Dr.Tuba Elif Şenel Özler) Periton diyalizi hemşireliği sertifikasyon programı,  hemodiyaliz hekimliği sertifikasyon programı ve hemodiyaliz hemşireliği sertifikasyon programı dahilinde yıllık olarak sertifika verilmektedir. Rutin poliklinik, diyaliz ve yataklı servis hizmetleriyle birlikte; tünelsiz ve tünelli hemodiyaliz kateterleri ile periton diyalizi kateteri takılması, böbrek biyopsisi gibi invazif işlemler de kliniğimizde yapılmaktadır.

Kliniğimizde nefroloji yandal asistanları, dahiliye asistanları ve rotasyoner hekimlerin eğitimlerine yönelik genel nefroloji, transplantasyon ve diyaliz tedavilerini kapsayan seminer programları, online medikal bilgi kaynakları (uptodate.com) destekli olgu tartışması ve uluslararası nefroloji dergilerinde yeni yayımlanan makalelerin tartışıldığı literatür toplantıları haftalık olarak yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimiz bünyesinde yoğun şekilde uzmanlık tez çalışmaları, ulusal ve uluslararası akademik yayın çalışmaları yapılmaktadır.

 

HİZMETLERİMİZ:

Nefroloji Polikliniği: Kliniğimiz hem Sultangazi yerleşkesinde hem de Fatih ilçesi Haseki poliklinik binasında her gün toplam 4 poliklinikte ayaktan hasta hizmeti sunmaktadır.

Transplantasyon Polikliniği: Böbrek nakilli hastaların periyodik takipleri burada yapılmaktadır.

Hemodiyaliz Ünitesi: Kliniğimizde 2007 yılında akut hemodiyaliz hizmetine başlanmıştır. 2015 yılında kronik hemodiyaliz ünitesi açılmıştır. Şu anda hastanemizin Sultangazi yerleşkesinde 24+1 makine ile akut ve kronik hemodiyaliz hizmeti vermekteyiz. Ünitemizde aylık ortalama 1200 seans hemodiyaliz yapılmaktadır.

Periton Diyalizi Ünitesi: Periton diyalizini tercih eden son dönem böbrek yetmezlikli hastaların her türlü hazırlık ve bakımları, eğitimleri ve periyodik takipleri klinik hekimleri ve  periton diyalizi hemşiresi tarafından burada yapılmaktadır.

 

Nefroloji Kliniği Yataklı Servis:

Kliniğimiz 13 yatak ile hizmet vermektedir.Nefroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu: 
Doç. Dr. Savaş ÖZTÜRK

Nefroloji Kliniği İdari Sorumlusu: Doç. Dr. Egemen CEBECİ

 

Diyaliz Sorumlu Hekimi: Dr. Tevfik ÇOBAN, Dr. Cantürk POLAT, Dr. Aysun EKİZ, Dr.İrem DEMİR, Emrehan YİĞİT

                                     
Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi: İlkay ÇOBAN
Hemodiyaliz Ünitesi Hemşireleri: Zülfiye KARAAĞAÇ,Ajda YILDIZ, Burak FİDAN, Halime ORUÇ, Semih AYDINLI, Veysi YILMAZ, Tülay MERHAMETSİZ, Türkan ERTÜRK, Selma TÜKENMEZ, Serkan İREN, Altun ALĞANTEKİN, Büşra ÇİMEN,Saniye BATUR, Merve ÇAYIRCIOĞLU, Seher KORKUNÇ, Hilmi Anıl DÖNGEL,Rana FİDAN, Çisem BAYRAM

Nefroloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi: Tuğba TEKİN
Nefroloji Kliniği Hemşireleri: Leyla BARAN, Esra Seçil ARIKAN, Şeyhmus DENLİ, Burcu nur GÜLER, Emin BOYACI

Periton Diyalizi Sorumlu Hemşiresi: Derya TOPÇUOĞLU