T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Cem DANE
Doç. Dr. Cem DANE

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı                 

Dr. Cem Dane, 1965 yılında İzmir’de doğdu.1982 yılında Karataş Lisesi’nden, 1988 yılında Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını 1995 yılında İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’ da tamamladı. 2010 yılında Doçentlik unvanı aldı.2011 yılında Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı oldu.1999-2001 yılları arasında Uzman Dr.; 2001-2013 yılları arasında Başasistan Dr.olarak çalıştı. 2013 yılında Eğitim Görevlisi kadrosuna geçti. O yıldan beri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu görevini sürdürmektedir.1999 yılından itibaren SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Klinik İlgi Alanları:  Jinekolojik Onkoloji, Jinekolojik Cerrahi, Laparoskopik Cerrahi