T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Akif ERBİN


 Başhekim Yardımcısı
Akif ERBİN   

     

Dr.Akif Erbin, 1982 yılında Tokat/Niksar’da doğdu. 2000 yılında Niksar Danişmend Gazi Lisesi'nden ve 2006 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Üroloji ihtisasını 2013 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Kastamonu Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı. 2016 yılında Başasistan unvanı aldı. 2016 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak  görev yapmakta olup;  Eylül 2020 tarihinden itibaren de Başhekim Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.