T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr.Fatih YANARAL
Doç. Dr. Fatih YANARAL

Üroloji Kliniği Eğitim Görevlisi                       

 

Dr. Fatih Yanaral 1980 yılında Kırıkkale’de doğdu.1998 yılında Trabzon Lisesi’nden, 2005 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nden mezun oldu. Üroloji ihtisasını 2010 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.2011 - 2013 yılları arasında Siirt Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak mecburi hizmetini yaptı.2013 – 2015 yılları arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı (Başasistan) olarak çalıştı.2019 yılında Doçentlik unvanı aldı. 2015 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmakta ve 2020 yılından itibaren Üroloji Kliniği Eğitim Görevlisi görevini sürdürmektedir.

 

Klinik İlgi Alanları: Rekonstrüktif Üroloji (üretra-üreter darlıkları, penis şekil bozuklukları), Robotik ve Endoskopik Cerrahiler, Çocuk Ürolojisi (hipospadias, vezikoüreteral reflü, üreteropelvik bileşke darlıkları), Erkek Cinsel Sağlığı (sertleşme bozuklukları, peniste eğrilik), Taş Hastalıkları