T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Onkoloji
TIBBİ ONKOLOJİ UZMAN DOKTOR KADROSU

UZ. DR.SELAY GÜNDOĞDU BÜYÜKBAŞ

TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI

 

Tıbbi Onkoloji Nedir?

 

Tıbbi onkoloji, yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil; kanserden korunma, tarama, erken tanı alanlarını da kapsayan bir bilim dalıdır. Kanserin her aşaması tıbbi onkolojiyi ilgilendirir. Ayrıca kanser tanı ve tedavisinde, cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla işbirliği yapılır ve hastaya yaklaşım bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak planlanır.

 

Tedavi Şekli Nasıldır?

 

Tedavi, damardan ya da oral yolla verilen ilaç uygulaması şeklinde gerçekleştirilir; ancak bu uygulama, kanserin türüne göre değişiklik gösteriyor. Tedavi planlaması; kanserin hücre tipine, başladığı organa ve yayıldığı bölgeye göre değişiyor. Tedavi, hastalığın tekrarlama riskini azaltmak amacıyla adjuvan, kitleyi operasyona uygun hale getirmek veya organı korumak amacıyla neoadjuvan;  ileri evre hastalıkta ise yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla palyatif olarak uygulanıyor. Tedavi tek başına veya kombinasyon olarak da yapılabiliyor.

 

Kemoterapinin amacı, yapılarındaki bazı değişiklikler nedeniyle kontrolsüz büyüyen kanser hücrelerinin yok olmasını sağlamaktır. Çoğu durumda, farklı etki mekanizmaları olan birkaç ilaç birlikte verilerek kanser hücresinin öldürülmesi hedeflenir.

 

Hastanemizde Tıbbi Onkoloji Polikliniği, Fatih Haseki Merkez Polikliniği’nde hizmet vermektedir.