T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Vizyon/Misyon/DeğerlerVİZYONUMUZ

  Hastanemizin sağlık hizmetleri sunumunda kalite devamlılığını sağlayabilmesi için önceden belirlenmiş, kısa ve uzun vadeli hedeflerin tutturulabilmesi ve kurum bilincinin oluşturulması vizyonumuzdur.

 

MİSYONUMUZ

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, sağlık hizmetleri sunumunda uygulanacak kalite güvence sistemi dahilinde hasta ve yakınlarının memnuniyetinin en üst seviyede tutulması, personelde kurum kültürü oluşturarak yaptıkları işten gurur duymalarının sağlanması ve deontoloji ilkelerine sadık kalarak çalışanlara hizmet içi eğitim desteğiyle kaliteli sağlık hizmeti sunulması ana misyonumuzdur.

      DEĞERLERİMİZ


ü  Hasta Odaklı

ü  Empati, Duyarlılık

ü  Hasta ve Çalışan Güvenliği

ü  Hakkaniyet, Güven

ü  Ulaşılabilir Hizmet

ü  Süreklilik

ü  Kaliteli Hizmet Sunumu

ü  Yenilikleri Takip Etme

ü  İletişim, Bilgi, Paylaşım

ü  Bütüncül Yaklaşım

ü  Şeffaflık Dürüstlük

ü  Ekip Ruhu İşbirliği