T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Refakatçi KurallarıHastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi yalnızca bir kişi ile sınırlıdır.

Hasta yatışında, refakatçiye “REFAKATÇİ KARTI” ilgili klinik sekreteri tarafından verilir. Taburculuk işlemleri gerçekleştikten sonra “REFAKATÇİ KARTI” klinik sekreterine teslim edilir.

Refakatçi değişimleri aşağıda belirtilen saatler arasında yapılır; Gündüz: 07:00-08:00   /  Akşam:19:00-21:00  

Refakatçiler hastaların uygun olmadığı durumlarda hasta odasında bulunan malzemeleri teslim almak ve taburculuk esnasında tekrar teslim etmekle yükümlüdür.

Su dışında yiyecek ve içecek getirilmemelidir. Dolap ve etejerlerde yiyecek saklanmamalıdır. Lütfen hastalarımızın beslenme şekline müdahalede bulunmayın. Çocuğunuzun beslenme sorunu varsa ilgili hemşire ve doktorunuza bu sorunu iletin.

Hastanemizde haşerelerle mücadele etmede en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizler yiyecek ve içecekleri dolap ve etajerlerde saklamadığınız sürece servislerimize haşereler giremeyecek ve çocuklarımıza hastalık taşıyamayacaklardır.

Odada birden fazla yatak bulunan Çocuk Servislerinde erkek refakatçi kabul edilmez.

Hastanın hemşire tarafından bakımına izin verilen ölçüde refakatçilerde hasta bakımına katılabilir.

Bulaşıcı ve salgın hastalığı bulunan hasta yakınları refakatçi kalamaz.

Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uyulmalıdır(El hijyeni, izolasyon, düşme riski eğitimi)

Refakat sırasında hastanın oda kapısında ya da yatak başında “İzolasyon İşaretleri var ise hemşire ile görüşerek hasta odasında bulunulduğu ya da hasta ile temas edileceği zaman uygun koruyucu ekipman (maske, önlük, eldiven vb.) kullanımı konusunda bilgi alınmalı ve ekipman kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla Hasta ile temas öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalı ya da el antiseptiği ile ovularak temizlenmelidir.

Hastaya ve refakatçiye ait tüm eşyalar düzenli tutulmalı ve dolaplara yerleştirilmelidir. Gereksiz ve fazla eşyalar çocuklarımız için tehlike oluşturabileceğinden gereksiz eşya bulundurulmamalıdır.

Hastanın yanından kısa bir süreliğine ayrılmanız gerektiğinde bile yatak korkuluklarını en yüksek seviyeye (yukarıya kaldırıp sabitleyiniz) çıkarınız.

Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemektedir.

Enfeksiyon bulaşma/bulaştırma riskine karşı refakatçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir. Yataklarımız çocuk kilolarına uygun olarak seçilmiştir ve sizleri taşısa bile aşırı yükler kısa sürede yıpranmalarına neden olacaktır. Lütfen, sizler için ayrılan refakatçi koltuklarını/sandalyelerini tercih edin.

Refakatçiler; ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların, hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.

Televizyon yüksek volümde açılmamalı, telefon konuşmaları yüksek sesle yapılmamalıdır.

Yangın, elektrik çarpması vb istenmeyen olay ve kazaların oluşma riskini azaltmak, sizlerin can güvenliğini korumak bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir. Bu nedenle ısıtıcı gibi elektrikli cihazlar ile kesici- delici eşyaları odanızda bulundurmayın ve kullanmayın.

Hastanemizin tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır.  İçenlere 4207 sayılı kanun gereğince para cezası uygulanır.

Hasta refakatçileri;  hastanemiz bünyesinde belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Hasta Hakları Yönetmeliği, Madde 40 kapsamında; Refakatçi bulundurma hakkına istinaden alınacak tedbirler, sağlık kurum ve kuruluşunun çalışma usül ve esaslarını gösteren mevzuata uygun düzenlenir.

Özel durumlarda hastanın ilgili hekiminin bilgisi dahilinde hareket edilir.


                                                    KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ