T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uz.Dr.Tuğba KOCACENK
Uz.Dr.Tuğba KOCACENK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

 

Dr.Tuğba Kocacenk, 1986 yılında Yalova’da doğdu. 2004 yılında Yalova Anadolu Lisesi’nden, 2010 yılında Uludağ Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri ihtisasını 2016 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde tamamladı. 2017-2019 yılları arasında Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak mecburi hizmetini yaptı.2019 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.