T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Cerrahisi

GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMAN DOKTOR KADROSU

OP.DR. GÖKÇE CANGEL

GÖĞÜS CERRAHİSİ

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp ve ana damarlar hariç diğer organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Göğüs kafesinde bulunan doğumsal deformasyonlar, tümör oluşumları, solunum yollarında meydana gelen darlık ve tıkanmalar, tümörler ile akciğerler, diyafram ve yemek borusuna ait doğumsal veya sonradan gelişmiş cerrahi alanına giren hastalıklar, göğüs cerrahisi kliniklerince teşhis, tedavi ve takip edilir. Meme cerrahisi farklı bir branşın dalında olup göğüs cerrahisi kliniklerinin uzmanlık alanına girmez.