T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Handan DOLAY
Başhekim Yardımcısı
Handan DOLAY