T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Destek ve Kalite Hizmetleri MüdürüDestek ve Kalite Hizmetleri Müdürü
Abdulkadir VICIL

1972 yılında Tirebolu'da doğdu. Lise öğrenimini 1990 yılında Trabzon Akçaabat Lisesinde tamamladı. Bakırköy Sağlık Meslek Lisesi Laboratuar Bölümünden 1992 yılında mezun oldu.1999 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.
1994 Yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Laboratuar Bölümünde göreve başladı.1998 yılı İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsünde altı ay süre ile görev yaptı.2003 Mart –Nisan tarihlerinde Silopi’de kurulan Kızılay Seyyar Cerrahi Hastanesinde çalıştı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi laboratuar Bölümündeki görevinden ayrılarak 2013 Nisan ayında İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde (Tıbbi Hizmet Süreç Yönetimi / Tıbbi Laboratuarlar / Kan ve Kan Ürünleri) Uzman olarak çalıştı. 2015 Ekim ayı itibari ile Mogadişu - Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra, Kasım 2016 – Kasım 2018 tarihleri arası Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak çalıştı. Aynı zamanda 350 yataklı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası kurulması ve faaliyete geçirilmesinde görev aldı. 
TİKA ( Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı), Diyanet İşleri Başkanlığı ile çeşitli dernek ve vakıflar vasıtasıyla Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Asya pasifik ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık on üç ülkede Sağlık ve Sosyal Yardım Organizasyonları gerçekleştirdi.
2015 yılında Sağlık ve Hastane yönetimi alanında Yüksek Lisans (MBA) yaptı. Halen Aydın Üniversitesi’nde İşletme doktora programına devam etmektedir
21 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.