T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Murat ÇALIŞKAN

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
Murat ÇALIŞKAN