Klinik ve Bölümlerin Yerleşim Dağılımı
29 Haziran 2022

KLİNİK ve BÖLÜMLERİN YERLEŞİM DAĞILIMI.pdf

KAT

A BLOK

B BLOK

C BLOK

7

Yemekhane

Yemekhane

Yemekhane

6

Ortopedi ve Travmatoloji

Üroloji
Dermatoloji

Ç.Enfeksiyon
Çocuk Yan Dal

5

Dahiliye

Dahiliye Gastroenteroloji
Nefroloji

Çocuk Dahiliye
Çocuk Süt

4

Nöroloji
Nöroşirürji

G.Cerrahi 
Kulak Burun Boğaz

G.Cerrahi

3

Kardiyoloji
KVC

Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları

Kadın Hastalıkları
Kadın-Doğum Ameliyathane
Doğumhane (SDL)

2

Klima Santrali

Klima Santrali

Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji
Hastane Eczanesi

1

Başhekimlik-İdari Brm.
Girişimsel Radyoloji
Endoskopi-Kolonoskopi-ERCP-
Anjiyogragi-Lokal Cerrahi

Ameliyathaneler
KVC YB-Dest. Hizm.Brm.
Sosyal Hizm.Br.

Fatura Brm.-Kalite Yönetim Br.-Sağlık Bakınm Hizm.Koord.-Yenidoğan YB-Anne Oteli

ZEMİN
KAT

İdari Brm.-Sivil Svm.
Koroner YB
Sterilizasyon

TİG -Çocuk YB
Bekleme Salonu
Erişkin Genel YB
Dahiliye YB
Reanimasyon YB

Diyaliz Ünitesi
Kan Alma Birimi
Kan Transfüzyon
Biyokimya-Mikrobiyoloji-Patoloji Lab.

-1

USG-Arşiv-Konferans Salonu-Acil Vezne-Kuduz Aşı Brm-Kapalı Otopark (Ziyaretçi)

Röntgen-Radyoloji Sekr.-ESWL-Yetişkin Acil Serv.-Otopedi Acil Serv.-Kafeterya-Enjeksiyon-Pansuman-Hastane Polisi-Jandarma

MHRS-istatistik-Radyoloji Rapor Odası-Mammografi-BT-MR-Kemik Ölçümü-Çocuk Acil-Kadın-Doğum Acil

-2

Mutfak-Depolar-Arşiv-Adli Yazışma-Eczane Faturalama Birimi-Malzeme Muayene-Terzihane-Çamaşırhane-Marangozhane

Biyomedikal-Ayniyat-Tıbbi Sarf-Mescit-Klinik Mühendislik-Bilgi-İşlem-Yazılım-Donanım-Yemekhane -Arşivler-Biyomedikal Teknik Atölye-TGAP-Kapalı Otopark(Personel)

Morg-Gasilhane-Tıbbi Atık-Tıbbi Sarf Depo-Eczane Depoları- Reklam Atölyesi -Kapalı Otopark (Personel)

-3

Sığınak

Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi- Sığınak