Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü
13 Ocak 2022


Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü
Abdulkadir VICIL


Abdulkadir VICIL lise öğrenimini 1990 yılında Trabzon Akçaabat Lisesi’nde tamamladı.1992 yılında Bakırköy Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü’nden; 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

1994 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Laboratuvar Bölümü’nde göreve başladı.1998 yılında İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde altı ay süre ile görev yaptı.2003 yılının Mart ve Nisan aylarında Silopi’de kurulan Kızılay Seyyar Cerrahi Hastanesinde çalıştı. 2013 yılının Nisan ayında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Laboratuvar Bölümü’ndeki görevinden ayrılarak İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nde (Tıbbi Hizmet Süreç Yönetimi / Tıbbi Laboratuvarlar / Kan ve Kan Ürünleri) Uzman olarak çalışmaya başladı. 2015 yılının Ekim ayından itibaren Mogadişu - Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra;  Kasım 2016 – Kasım 2018 tarihleri arasında Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde 350 yataklı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ek Hizmet Binasının kurulması ve faaliyete geçirilmesinde görev aldı. 

TİKA ( Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı), Diyanet İşleri Başkanlığı ile çeşitli dernek ve vakıflar vasıtasıyla Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Asya Pasifik ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 13 ülkede Sağlık ve Sosyal Yardım Organizasyonları gerçekleştirdi.

2015 yılında Sağlık ve Hastane Yönetimi alanında Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamladı. Halen Aydın Üniversitesi’nde İşletme Doktora programına devam etmektedir
21 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.