Değerlerimiz
10 Ocak 2022

DEĞERLERİMİZ:

ü  Hasta Odaklı

ü  Empati, Duyarlılık

ü  Hasta ve Çalışan Güvenliği

ü  Hakkaniyet, Güven

ü  Ulaşılabilir Hizmet

ü  Süreklilik

ü  Kaliteli Hizmet Sunumu

ü  Yenilikleri Takip Etme

ü  İletişim, Bilgi, Paylaşım

ü  Bütüncül Yaklaşım

ü  Şeffaflık Dürüstlük

ü  Ekip Ruhu İşbirliği