Postoperatif Yoğun Bakım
28 Ocak 2022

Hasta gruplarındaki farklılıklar geniş bir yelpaze oluşturduğu için Yoğun Bakım Ünitelerinin özelliklerinde sınırlamalara neden olmuştur. Yoğun bakım maliyetlerinin yüksekliği, cerrahi işlemlerin sayı ve çeşitliliğinin artması Postoperatif Bakım Üniteleri’nin açılmasına ihtiyaç duymuştur. Post-anestezik bakım, işlem ve beraberinde uygulanan anestezinin tamamlanmasını takiben hastanın bakımı için uygulanan faaliyetleri ifade eder.

2.basamak Postoperatif Yoğun Bakım Üniteleri, tek organ yetmezliği nedeni ile destek tedavisinin verildiği (mekanik ventilasyon, diyaliz, hemodiyafiltrasyon, plazmaferez gibi) birimlerdir.

Postoperatif Yoğun Bakım; operasyon sonrası dönemde hastaların monitörize edilebileceği, erken komplikasyonların yakalanıp, ciddi problemlere dönüşmeden hızlıca tedavi edileceği özellikli alanlardır.

Yoğun bakım için klasik endikasyonlar, genellikle ileri yaş, ameliyatın komplike olması ve uzun sürmesidir. Daha nadir endikasyonlar ise hastanın mekanik ventilasyon ihtiyacı, sıvı resusitasyonu ihtiyacı ve vasoaktif ajan kullanma gerekliliğidir. Yoğun bakımda şuur durumu, havayolu açıklığı, kanama, saturasyon, ritim durumu, idrar çıkışı devamlı takip edilmektedir.

Hastanın yaşı, yandaş hastalıkları ve operasyonun aciliyeti mortalite riskini arttırmaktadır.

Postoperatif Bakım Ünitesi’nin işleyiş ve sorumluluğu genellikle Anestezi Doktorlarına aittir. Hastanın yoğun bakıma kabul ve çıkış kriterleri Anestezi Uzmanı tarafından belirlenir.

Hastanemizin Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesi 10 yataklı olup; postop hastalar kabul edilmektedir. Kliniğimizde 3 Eğitim Görevlisi ve 14 Anestezi Uzmanı postoperatif yoğun bakımla ilgilenmektedir.