KVC Yoğun Bakım
28 Ocak 2022


KVC YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ UZMAN DOKTOR KADROSU

DOÇ. DR CANTÜRK ÇAKALAĞAOĞLU

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UZMANI

DOÇ.DR. TUFAN ŞENER

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UZMANI

UZ. DR NADİR AYGUTALP

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UZMANI

UZ. DR MELİKE ELİF AÇIKEL

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UZMANI

UZ. DR. EMİN CAN ATA

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UZMANI

UZ. DR. AHMET ARİF AĞLAR

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UZMANI

UZ DR SADETTİN ÇÖHCEN

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UZMANI

 

Hastanemizin KVC Yoğun Bakım Ünitesi; 2 adet negatif basınçlı izole odası ve 8 açık alan yatak sayısı ile toplam 10 yatak kapasitelidir.  Ünitenizde biri hasta transferi için olmak üzere toplam 8 adet invaziv/noninvaziv mekanik ventilatör, 3 adet intraaortik balon pompoası biri hasta transfer için olmak üzere 11 adet hasta takip monitörü mevcuttur. Solunum ve kardiyak yetmezliklerde ECMO gibi ileri tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Ayrıca kardiyak yetmezliklerde intraaortik balon pompası cihazı kullanılabilmektedir. Ünitemizde her türlü invaziv girişim yapılmakta olup; yatak başı ultrasonografi-doppler, akciğer grafisi gerekli durumlarda uygulanmaktadır.

Fizyoterapistlerimiz günlük, düzenli olarak her hastaya yatak içi ve solunum egzersizleri yaptırmakta, genel durumu düzelen hastalar servise ya da palyatif destek ünitelerine devredilmektedir.

Doç.Dr. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU, KVC Kliniği idari ve eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Kardiyovasküler Cerrahi Kliniğinde 7 Uzman Doktor görev yapmaktadır.

Ünitemizde 7 gün 24 Saat Uzman Doktorlarımız çalışmaktadır. Kliniğinizde 12 Hemşire, 7 Yardımcı Personel ile hizmet vermekte olup her Hemşire 2 hastanın bakım ve tedavisinden sorumludur.

Koroner arter cerrahisi, aort cerrahisi,  mitral kapak cerrahisi ( tamir / replasman) minimal invaziv cerrahi, aort kapak koruyucu tedavi; trikuspid kapak cerrahisi sonrası KVC Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip edilmektedir.